Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

Dömsöd: 2020.08.06-07.

Szszállás: 2020.08.13-14.

Kalocsa I.: 2020.08.24-25.

Cegléd Váll.: 2020.08.26-27.

Veszprém: 2020.08.27-28.

Kalocsa II.: 2020.08.31-09.01.

Kkfeháza: 2020.09.28-29.


2020. ÁH időpont:

Cegléd ÁH: 2020.08.13-14.


A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás.

Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.


Jelentkezési lapok

Dömsöd: 2020.08.06-07. 

Szszállás: 2020.08.13-14.

Kalocsa I.: 2020.08.24-25.

Cegléd Váll.: 2020.08.26-27.

Veszprém: 2020.08.27-28.

Kalocsa II.: 2020.08.31-09.01.

Kkfeháza: 2020.09.28-29.

ÁH Cegléd: 2020.08.13-14.

Kreatív szabadidős tevékenységek

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D004

A képzés célja:
Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, készségek és képességek fejlesztése, amelynek eredményeképpen a résztvevők:

 • egészségtudatos magatartásformáik megerősödnek
 • megismerik a szabadidő-szervezés fontosságát, eszközeit
 • képessé válnak a szabadidő strukturált eltöltésére, szabadidős alkalmak, tevékenységek kezdeményezésére, megszervezésére és vezetésére, a közösségi élet kiteljesítésére

A képzés célcsoportja:
Mindazoknak ajánljuk, akik az életkori sajátosságok figyelembevételével kreatív szabadidős tevékenységeket szeretnének tervezni, szervezni és vezetni, továbbá akik a meglévő ismereteiket szeretnék továbbfejleszteni.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Nem kötött iskolai végzettséghez
Előzetesen elvárt ismeretek: Alapkészségek (Írás, olvasás, számolás, szövegértés stb.)
Egyéb feltételek: Jó együttműködési készség ajánlott

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1. modul: Egészségtudatos magatartás

 • Képesek lesznek félelmeik legyőzésére, érzelmeik kimutatására
 • Képesek lesznek az egészséges életmód megalapozásra
 • Rendelkezni fognak az egészséges életmóddal és életminőséggel kapcsolatban korszerű szemléletmóddal
 • Képesek lesznek a tudatosabb egészségmagatartásra

2. modul: Kreatív szabadidő-szervezés alapjai

 • Képesek lesznek a saját szabadidejüket strukturált eltöltésére és mások szabadidejének megtervezésére
 • Képesek lesznek a szabadidős foglalkozásokat tervezni és megvalósítani
 • Képesek lesznek a foglalkozásokat élvezetesebbé, aktívabbá tenni
 • Képesek lesznek élménypedagógiai technikák segítségével a résztvevők foglalkozásokba való bevonására és ezzel a közösségi élet kiteljesítésére

3. modul: Kreatív szabadidő a gyakorlatban

 • Képesek lesznek a program során kipróbált szabadidős tevékenységekben felismerni a pedagógiai alkalmazás lehetőségét
 • Képesek lesznek az egyéni és a csapatban való munkára is
 • Megismerik a “játék” központú és kooperatív technikákat
 • A folyamat során az aktívan résztvevők való következményekkel járó tapasztalatokban részesülnek és a megszerzett tudással ők maguk kísérleteznek.

Modulok:
Egészségtudatos magatartás
Kreatív szabadidő-szervezés alapjai
Kreatív szabadidő a gyakorlatban

A képzés zárása:
A résztvevők tanulmányi kötelezettségének teljesítése
A részvétel az elméleti órákon és a gyakorlatokban
Sikeres záróvizsga teljesítése
Elégedettségi kérdőívek kitöltése

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Képzési idő:
60 óra (Elmélet: 24 óra; Gyakorlati: 36 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!