Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2019. évben

2019. vállalkozási időpontok:

Cegléd TAVASZ: 2019.04.08-09

Kiskunfélegyháza: 2019.04.24-25

Kalocsa TAVASZ: 2019.05.06-07

Dömsöd: 2019.05.13-14

Szabadszállás: 2019.06.13-14

Kalocsa ŐSZ: 2019.09.30-10.01

Cegléd ŐSZ: 2019.10.07-08

Veszprém: 2019.11.21-22 és 2019.11.25-26


2019. ÁH időpont: Cegléd: 2019.05.23-24 IDŐPONT MÓDOSULT: 2019.05.30-31
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok

Cegléd 2019.04.08-09 (Vállalkozási)

Kiskunfélegyháza 2019.04.24-25

Kalocsa 2019.05.06-07

Dömsöd 2019.05.13-14

ÁH Cegléd 2019.05.30-31

Szabadszállás 2019.06.13-14

Kalocsa 2019.09.30-10.01

Cegléd 2019.10.07-08

Veszprém 2019.11.21-22 és 11.25-26

IFRS mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 05) – 29/2016. (VIII.26.) SZVK

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A046
29/2016 (VIII.26.) SZVK
A képzés célja:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtását irányítani, vezetni, számviteli beszámolót készíteni.
Ellátni a számvitelről szóló 2000. évi C törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. ja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli jogszabály) hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítani a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátni a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítani a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégezni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.
Ellátni a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján a nyilvántartások vezetését, összeállítani a beszámolót. Részt venni a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában.

A képzés célcsoportja:
A képzés bemeneti feltételeinek megfelelő felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat az IFRS mérlegképes könyvelői feladatok ellátására.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Szakmai előképzettség: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:
A korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját, felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint
  • azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait
  •  végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket
  • betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat
  • kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani
  • önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszert
  • összeállítani az IFRS szerinti beszámolót

Modulok:
10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése
10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása
A képzés zárása:
Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány
Képzési díj: 129.900 Ft
Vizsgadíj: 69.900 Ft
240 óra (Elméleti órák száma 120; Gyakorlati órák száma: 120)
Online jelentkezésre szintén van lehetőség:  ITT.
Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!