Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2019. évben

2019. vállalkozási időpontok:

Cegléd TAVASZ: 2019.04.08-09

Kiskunfélegyháza: 2019.04.24-25

Kalocsa TAVASZ: 2019.05.06-07

Dömsöd: 2019.05.13-14

Szabadszállás: 2019.06.13-14

Kalocsa ŐSZ: 2019.09.30-10.01

Cegléd ŐSZ: 2019.10.07-08

Veszprém: 2019.11.21-22 és 2019.11.25-26


2019. ÁH időpont: Cegléd: 2019.05.23-24 IDŐPONT MÓDOSULT: 2019.05.30-31
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok

Cegléd 2019.04.08-09 (Vállalkozási)

Kiskunfélegyháza 2019.04.24-25

Kalocsa 2019.05.06-07

Dömsöd 2019.05.13-14

ÁH Cegléd 2019.05.30-31

Szabadszállás 2019.06.13-14

Kalocsa 2019.09.30-10.01

Cegléd 2019.10.07-08

Veszprém 2019.11.21-22 és 11.25-26

Szociális asszisztens (OKJ 54 762 02) – 27/2016 (IX.16.) SZVK

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A041
27/2016 (IX.16.) SZVK szerinti program

A képzés célja:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A képzés célcsoportja:
Olyan személyek, akik megfelelnek a bemeneti követelményeknek, és érdeklődnek a szociális asszisztensi munka iránt.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: érettségi végzettség

A képzés során megszerezhető kompetenciák: (A képzésen résztvevő képes:)

–          olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
–          köznyelvi és szakmai szöveget írni,
–          információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
–          a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
–          érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására,
–          segítő kapcsolatot teremteni,
–          adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni,
–          konfliktusokat megoldani,
–          konszenzusokat keresni,
–          klienseit és munkatársait motiválni,
–          nyitott hozzáállást tanúsítani,
–          általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
–          a szociális problémákat felismerni, problémákat elemezni, feltárni,
–          a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
–          a feladat megoldási folyamatot tervezni,
–          módszeresen munkát végezni,
–          infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
–          rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni,
–          az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
–          különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
–          játékokat és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
–          sportszereket használni

Modulok:

10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei
10559–12 Elsősegély-nyújtási feladatok
11733–16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
10558–16 Önálló szociális segítő feladatok
10562–16 Szabadidő–szervezési és rekreációs feladatok
10563–16 Szociális munka adminisztrációja
11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 Foglalkoztatás II.

A képzés zárása:

Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése

A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány

Képzési idő:
1300 óra (Elmélet: 780 óra; Gyakorlat: 520 óra)

Amennyiben a megrendelő igényli, a tanfolyam elején 16 óra időtartamú motivációs, a képzésben tartást és beilleszkedést segítő „Képzés hatékonyságának növelése”, a tanfolyam végén 24 óra időtartamú, az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő „Munkavállalás elősegítése” felnőttképzést kiegészítő tevékenység kerül lebonyolításra.

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!