Translation

Obligatory course for accountants 2019. évben

2019. vállalkozási időpontok:

Cegléd TAVASZ: 2019.04.08-09

Kiskunfélegyháza: 2019.04.24-25

Kalocsa TAVASZ: 2019.05.06-07

Dömsöd: 2019.05.13-14

Szabadszállás: 2019.06.13-14

Kalocsa ŐSZ: 2019.09.30-10.01

Cegléd ŐSZ: 2019.10.07-08

Veszprém: 2019.11.21-22 és 2019.11.25-26


2019. ÁH időpont: Cegléd: 2019.05.23-24 IDŐPONT MÓDOSULT: 2019.05.30-31
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok

Cegléd 2019.04.08-09 (Vállalkozási)

Kiskunfélegyháza 2019.04.24-25

Kalocsa 2019.05.06-07

Dömsöd 2019.05.13-14

ÁH Cegléd 2019.05.30-31

Szabadszállás 2019.06.13-14

Kalocsa 2019.09.30-10.01

Cegléd 2019.10.07-08

Veszprém 2019.11.21-22 és 11.25-26

Irodai titkár (OKJ 54 346 03) – 29/2016 (VIII.26.) SZVK

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A010
29/2016 (VIII.26.) SZVK szerinti program
A képzés célja:
A képzés sikeres elvégzésével az Irodai titkár legyen alkalmas számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokoll-ismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat ellátni. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatni a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A képzés célcsoportja:

Érettségi végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat az Irodai titkár feladatok ellátására.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
– külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
– gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;
– táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;
– iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);
– számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
– vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;
– ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;
– ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;
– ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
– irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
– feladatkörében önálló PR tevékenységet végezni;
– megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és idegen nyelven;
– projektfeladatokban részt venni;
– nyilvántartásokat vezetni;
– leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;
– jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;
– gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;
– szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

Modulok:
10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok
12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
12083-16 Gyorsírás
12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll
10072-16 Rendezvény- és programszervezés
12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata
11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv
11498-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

A képzés zárása:
Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány
Tervezett képzési idő:
900 óra (Elmélet: 360 óra; Gyakorlat: 540 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!