Translation
MagyarEnglishDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress
Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben

2018. vállalkozási időpontok:

Kiskunfélegyháza

- 2018.04.04-05

Kalocsa TAVASZ
- 2018.04.12-13

Cegléd TAVASZ:
- 2018.05.02-03

Dömsöd:
- 2018.05.09-10

Szabadszállás:
- 2018.06.13-14

Kalocsa ŐSZ
- 2018.09.27-28

Cegléd ŐSZ
- 2018.10.08-09

Veszprém:
- 2018.11.22-23
- 2018.11.29-30


2018. ÁH időpont:

Cegléd:
- 2018.05.28-29


Jel. lap 2018 Kiskunfélegyháza
Jel. lap 2018 Kalocsa tavasz
Jel.lap 2018 Cegléd tavasz
Jel. lap 2018 Dömsöd
Jel. lap 2018 Szabadszállás
Jel. lap 2018 Kalocsa ősz
Jel. lap 2018. Cegléd ősz
Jel. lap 2018 Veszprém

Jel. lap 2018 Cegléd ÁH

Családpedagógia 6 éven aluli gyermekkel foglalkozó szakembereknek

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és a Learning Kft. és az Observans Kft. és az Oktker-Nodus Kiadó Kft. közösen szervez az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében pedagógus továbbképzéseket az ország több településén.

Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglalkozó szakembereknek

Alapítási engedély száma: 27282-147/2016, Adatszolgáltatás nyilvántartási száma: D/3683/2017

A képzés célja:

Újabb ismereteket nyújtson a családokkal való hatékony kommunikációról, a pedagógiai munkaformák közül az egyéni bánásmódról és családkonzultációról. Cél az ismeretek bővítése, az egyes kapcsolati munkaformákra vonatkozó elméletekkel, illetve módszertani repertoár gazdagítása, melyekkel még hatékonyabbá válnak a családokkal történő konstruktív beavatkozások tervezésében.

További cél a csoportszobai interakciók elemzéséhez szükséges hatékony kommunikáció megtapasztalása, a hozzátartozó technikák jelentőségének megismertetése a nevelőmunkában. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők hatékonyan alkalmazzák a nevelési- és konfliktushelyzetek során a megismert és elsajátított kommunikációs technikákat. Képesek legyenek gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására. Ezen kívül a résztvevők legyenek nyitottak a gyermek szűkebb-tágabb környezeti hátterének megismerésére, megértésére.

Tartalmi követelmények / rövid ismertető:

A résztvevők rendelkeznek a kisgyermekkel való foglalkozáshoz szükséges családpedagógiai ismeretekkel. Értik és ismerik a rendszerszemléletű megközelítés lényegi elemeit. Rendelkeznek a nevelőmunkához szükséges kommunikációs alapismeretekkel. Képesek – a gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására, – a gyermekintézmény partnereivel előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert kialakítására, – szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen képesek kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Felismerik és hatékonyan kezelik a krízishelyzeteket. Törekszenek a kulturális önazonosság megőrzésének, ápolásának elősegítésére és a gyermekközösségbe történő beilleszkedés támogatására.

A képzés óraszáma:30 óra

A képzés elvégzését igazoló dokumentum formája:Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

Elméleti tudást ellenőrző feladatsor – teszt kitöltése. A teszt kérdési a képzés során elsajátított fogalmak ismeretére kérdez rá. A teszt a professzionális pedagógusi kommunikáció, a rendszerszemlélet, a reflektivitás, a kritikai gondolkodás, és a krízishelyzetek kezelése témakörökben tartalmaz feleletválasztásos formában kérdéseket.  A résztvevők a képzés végén, az utolsó foglalkozás napján, kontaktórán kívüli időkeretben tesztet töltenek ki. Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak és elméleti ismeretek pontos és szakszerű használata. A teszt értékelése: Megfelelt – nem felelt meg minősítés. A résztvevő 15 jó válasz esetén megfelelt minősítést kap.

A 2018-as évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Csalped_11 Almásfüzitő
Csalped_10_Enying
Csalped_20 Győr I.
Csalped_40 Győr II.
Csalped_14_Kaposvár I.
Csalped_44_Kaposvár II.
Csalped_32_Sopron-I.
Csalped_34_Sopron II.
Csalped_41_Sopron III.
Csalped_13_Szombathely I.
Csalped_45_Szombathely II.
Csalped_19_Veszprém I.
Csalped_23_Veszprém II.
Csalped_43_Veszprém III.
Csalped_04_Zalaegerszeg I.
Csalped_17_Zalaegerszeg II.