Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben
2019. vállalkozási időpontok: Cegléd TAVASZ - 2019.04.08-09 Kiskunfélegyháza - 2019.04.24-25 Kalocsa TAVASZ: - 2019.05.06-07 Dömsöd: - 2019.05.13-14 Szabadszállás: - 2019.06.13-14 Kalocsa ŐSZ - 2019.09.30-10.01 Cegléd ŐSZ - 2019.10.07-08 Veszprém: - 2019. november - 2019. november
2019. ÁH időpont: Cegléd: - 2019.05.23-24 IDŐPONT MÓDOSULT: 2019.05.30-31
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.
Jelentkezési lapok Cegléd 2019.04.08-09 (Vállalkozási) Kiskunfélegyháza 2019.04.24-25 Kalocsa 2019.05.06-07 Dömsöd 2019.05.13-14 ÁH Cegléd 2019.05.30-31 Szabadszállás 2019.06.13-14

Családpedagógia 6 éven aluli gyermekkel foglalkozó szakembereknek

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és a Learning Kft. és az Observans Kft. és az Oktker-Nodus Kiadó Kft. közösen szervez az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében pedagógus továbbképzéseket az ország több településén.

Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglalkozó szakembereknek

Alapítási engedély száma: 27282-147/2016, Adatszolgáltatás nyilvántartási száma: D/3683/2017

A képzés célja:

Újabb ismereteket nyújtson a családokkal való hatékony kommunikációról, a pedagógiai munkaformák közül az egyéni bánásmódról és családkonzultációról. Cél az ismeretek bővítése, az egyes kapcsolati munkaformákra vonatkozó elméletekkel, illetve módszertani repertoár gazdagítása, melyekkel még hatékonyabbá válnak a családokkal történő konstruktív beavatkozások tervezésében.

További cél a csoportszobai interakciók elemzéséhez szükséges hatékony kommunikáció megtapasztalása, a hozzátartozó technikák jelentőségének megismertetése a nevelőmunkában. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők hatékonyan alkalmazzák a nevelési- és konfliktushelyzetek során a megismert és elsajátított kommunikációs technikákat. Képesek legyenek gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására. Ezen kívül a résztvevők legyenek nyitottak a gyermek szűkebb-tágabb környezeti hátterének megismerésére, megértésére.

Tartalmi követelmények / rövid ismertető:

A résztvevők rendelkeznek a kisgyermekkel való foglalkozáshoz szükséges családpedagógiai ismeretekkel. Értik és ismerik a rendszerszemléletű megközelítés lényegi elemeit. Rendelkeznek a nevelőmunkához szükséges kommunikációs alapismeretekkel. Képesek – a gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására, – a gyermekintézmény partnereivel előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert kialakítására, – szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen képesek kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Felismerik és hatékonyan kezelik a krízishelyzeteket. Törekszenek a kulturális önazonosság megőrzésének, ápolásának elősegítésére és a gyermekközösségbe történő beilleszkedés támogatására.

A képzés óraszáma:30 óra

A képzés elvégzését igazoló dokumentum formája:Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

Elméleti tudást ellenőrző feladatsor – teszt kitöltése. A teszt kérdési a képzés során elsajátított fogalmak ismeretére kérdez rá. A teszt a professzionális pedagógusi kommunikáció, a rendszerszemlélet, a reflektivitás, a kritikai gondolkodás, és a krízishelyzetek kezelése témakörökben tartalmaz feleletválasztásos formában kérdéseket.  A résztvevők a képzés végén, az utolsó foglalkozás napján, kontaktórán kívüli időkeretben tesztet töltenek ki. Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak és elméleti ismeretek pontos és szakszerű használata. A teszt értékelése: Megfelelt – nem felelt meg minősítés. A résztvevő 15 jó válasz esetén megfelelt minősítést kap.

A 2018-as évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Csalped_11 Almásfüzitő
Csalped_10_Enying
Csalped_20 Győr I.
Csalped_40 Győr II.
Csalped_14_Kaposvár I.
Csalped_44_Kaposvár II.
Csalped_32_Sopron-I.
Csalped_34_Sopron II.
Csalped_41_Sopron III.
Csalped_13_Szombathely I.
Csalped_45_Szombathely II.
Csalped_19_Veszprém I.
Csalped_23_Veszprém II.
Csalped_43_Veszprém III.
Csalped_04_Zalaegerszeg I.
Csalped_17_Zalaegerszeg II.