Translation
MagyarEnglishDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress
Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben

2018. vállalkozási időpontok:

Kiskunfélegyháza

- 2018.04.04-05

Kalocsa TAVASZ
- 2018.04.12-13

Cegléd TAVASZ:
- 2018.05.02-03

Dömsöd:
- 2018.05.09-10

Szabadszállás:
- 2018.06.13-14

Kalocsa ŐSZ
- 2018.09.27-28

Cegléd ŐSZ
- 2018.10.08-09

Veszprém:
- 2018.11.22-23
- 2018.11.29-30


2018. ÁH időpont:

Cegléd:
- 2018.05.28-29


Jel. lap 2018 Kiskunfélegyháza
Jel. lap 2018 Kalocsa tavasz
Jel.lap 2018 Cegléd tavasz
Jel. lap 2018 Dömsöd
Jel. lap 2018 Szabadszállás
Jel. lap 2018 Kalocsa ősz
Jel. lap 2018. Cegléd ősz
Jel. lap 2018 Veszprém

Jel. lap 2018 Cegléd ÁH

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

Alapítási engedély szám: 575/93/2017
Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/3805/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 08. 03.

Foglalkozási órák száma: 35
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzési program célja a pedagógus munkához szükséges digitális kulcskompetenciák fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
További célok:
- a résztvevők által a képzés során használt eszközök (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésének és a legfontosabb beállítási lehetőségek használatának megismertetése,
- egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveg (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkesztésének elsajátíttatása,
- annak megismertetése, hogyan lehet az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
- az interneten gyűjtött információk feldolgozásának, azok konkrét problémák megoldására való felhasználásának elsajátíttatása,
- az elektronikus levelezés során a csatolmányok használata módjának megismertetése,
- felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás), annak megismertetése, hogyan lehet azokat egyszerű módon elhárítani,
- megismertetni a közösségi portálok önálló használatának módját (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
- a résztvevők által a képzés során használt eszközök hanghívásra és szöveges üzenetküldésre történő használatának elsajátíttatása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzési program célja a pedagógus munkához szükséges digitális kulcskompetenciák fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
Témakörök:
- Ráhangolódunk a továbblépésre.
- Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása.
- Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata.
- Használjuk okosan, amit már tudunk.
- Én és a közösségi média I.
- Én és a közösségi média II.
- Ügyeket intézek otthon, fotelből.
- Személyre szabott eszközök.
- Még több ügyet intézek otthonról.
- Képzés zárása.
A program végén a résztvevő
- tudja a képzés során használt eszközeit (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önállóan működtetni, ismeri a legfontosabb beállítási lehetőségeket;
- jártas egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveg (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkesztésében;
- tud az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni;
- az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználja;
- jártas az elektronikus levelezés során csatolmányok használatában;
- ismeri az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és azok egyszerű elhárításának módját;
- jártas közösségi portálok önálló használatában (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem);
- jártas a képzés során használt eszközeinek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre történő használatában.
Az ellenőrzés módja:
Záró feladat: az utolsó kontaktóra után önálló gyakorlati feladatmegoldás, mely átfogóan tartalmazza az “Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés” tananyagegységeit.
Tartalma: egy konkrét információ keresése a rendelkezésre álló eszköz segítségével, majd az információnak vagy a helyének közzététele, megosztása egy általa ismert közösségi médiafelületen a bejegyzés láthatóságának korlátozásával, ennek hiányában utólagos törlésével.
Az értékelés szempontjai:
1. Képes-e az eszköz bekapcsolására?
2. El tudja-e indítani a böngészőt?
3. Megtalálja-e a megfelelő keresőszavakat?
4. Meg tudja-e nyitna a releváns oldalt?
5. Tudja-e a webcímet másolni?
6. Be tud-e lépni a közösségi oldalra?
7. Meg tudja-e osztani a webcímet?
Legalább 70% elérése szükséges az IKER 2. tanúsítványának megszerzéséhez.
A tudás tartalmának minősítése:
- nem felelt meg,
- megfelelt.
A tanúsítvány kiadásának feltétele még: részvétel a foglalkozások 90%-án.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevő
- tudja a képzés során használt eszközeit (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önállóan működtetni, ismeri a legfontosabb beállítási lehetőségeket;
- jártas egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveg (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkesztésében;
- tud az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni;
- az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználja;
- jártas az elektronikus levelezés során csatolmányok használatában;
- ismeri az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és azok egyszerű elhárításának módját;
- jártas közösségi portálok önálló használatában (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem);
- jártas a képzés során használt eszközeinek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre történő használatában.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró feladat: az utolsó kontaktóra után önálló gyakorlati feladatmegoldás, mely átfogóan tartalmazza az “Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés” tananyagegységeit.
Tartalma: egy konkrét információ keresése a rendelkezésre álló eszköz segítségével, majd az információnak vagy a helyének közzététele, megosztása egy általa ismert közösségi médiafelületen a bejegyzés láthatóságának korlátozásával, ennek hiányában utólagos törlésével.
Az értékelés szempontjai:
1. Képes-e az eszköz bekapcsolására?
2. El tudja-e indítani a böngészőt?
3. Megtalálja-e a megfelelő keresőszavakat?
4. Meg tudja-e nyitna a releváns oldalt?
5. Tudja-e a webcímet másolni?
6. Be tud-e lépni a közösségi oldalra?
7. Meg tudja-e osztani a webcímet?
Legalább 70% elérése szükséges az IKER 2. tanúsítványának megszerzéséhez.
A tudás tartalmának minősítése:
- nem felelt meg,
- megfelelt.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapszintű IKT eszközhasználat, mely igazolható:
- Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés tanúsítványával vagy
- ennek megfelelő szintű előzetes tudásmérés sikeres teljesítésével.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: A program elvégzése nem biztosít beszámítást a pedagógus szakvizsgába.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

A 2018-as évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:
Veszprém – Táncsics Mihály Szakközépiskola
Veszprém – Oktker-Nodus Kiadó Kft.
Veszprém – Padányi Gimnázium
Veszprém – Bóbita Körzeti Óvoda és Hársfa Óvoda