Translation
MagyarEnglishDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress
Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben

2018. vállalkozási időpontok:

Kiskunfélegyháza

- 2018.04.04-05

Kalocsa TAVASZ
- 2018.04.12-13

Cegléd TAVASZ:
- 2018.05.02-03

Dömsöd:
- 2018.05.09-10

Szabadszállás:
- 2018.06.13-14

Kalocsa ŐSZ
- 2018.09.27-28

Cegléd ŐSZ
- 2018.10.08-09

Veszprém:
- 2018.11.22-23
- 2018.11.29-30


2018. ÁH időpont:

Cegléd:
- 2018.05.28-29


Jel. lap 2018 Kiskunfélegyháza
Jel. lap 2018 Kalocsa tavasz
Jel.lap 2018 Cegléd tavasz
Jel. lap 2018 Dömsöd
Jel. lap 2018 Szabadszállás
Jel. lap 2018 Kalocsa ősz
Jel. lap 2018. Cegléd ősz
Jel. lap 2018 Veszprém

Jel. lap 2018 Cegléd ÁH

Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek az iskolában

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben részt vevők a szükséges elméleti ismeretek mellett elsősorban olyan módszereket gyakoroljanak be, amelyek lehetővé teszi számukra a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek élményszerű oktatását. A képzésben részt vevők ismerjék meg mindazokat a korszerű anyagokat, programokat és módszereket – személyes élményt – szerezve, amelyek a mai pénzügyi, gazdálkodási ismeretek oktatása és fejlesztése kapcsán kifejlesztésre kerültek.

Továbbképzés célcsoportja:
A továbbképzés során általános és középiskolai tanárok pénzügyi, gazdasági ismereteinek bővítése, képességeinek fejlesztése történik.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus.

Javasolt munkakörök: Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

Továbbképzés óraszáma:
30 óra

A program tartalmának rövid ismertetése:
A TRÉNING FONTOSSÁGA
Az Európai Unió elvárásai közé tartozik a tanulók pénzügyi és gazdálkodási kompetenciáinak fejlesztése. Magyarország is kiemelkedő szerepet szán a gazdasági kultúra megismertetésére és arra, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká, a társadalom aktív, felelősségteljes tagjaivá váljanak.

Az oktatás területén kiemelten fontos a pedagógusok gazdasági és pénzügyi ismereteinek fejlesztése, szemléletének formálása. Az eredményes gazdasági-pénzügyi oktatáshoz szükséges újfajta módszerek, eszközök használatának elsajátítása. A pedagógusokat olyan módszerekkel kell támogatni, amelyek segítségével a tanulókat motiválni tudják mindennapi pénzügyeik tudatos kezelésére, önálló gazdálkodásuk eredményes megvalósítására. Kiemelt fontossággal bír, hogy a diákok képesek legyenek eligazodni a mindennapi gazdasági életben. A képzés arra kínál lehetőséget, hogy mind a beállítódás tekintetében, mind pedig a paradigmaváltás szintjén reális alternatívát kínáljon, és ezáltal felfrissítse, megújítsa a résztvevők pénzügyi, gazdasági élethez fűződő viszonyát, a téma oktatásában növelje eredményességüket.

Napjaink piacgazdaságában a gazdálkodói érzék és képesség kialakítása minden fiatal számára elengedhetetlen. A pénzügyi-gazdálkodási szemlélet, a gyors mérlegelési és döntési képesség azok számára is fontos, akik nem üzletemberként képzelik el jövőjüket. A továbbképzés célja az általános és középiskolai tanárok felkészítése pénzügyi-gazdálkodási ismeretek oktatására. Az elmélet alapok tisztázása után a hangsúly a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység gyakorlati elemeire kerül. Kiemelt szerepet kap a pénzügyi-gazdálkodási ismeretek oktatásában alkalmazható módszerek bemutatása, gyakorlása.
Az alapító ezt a képzést egy olyan fejlesztő programsorozat részeként kívánja használni, amelynek során a pedagógusok képessé válnak a diákok kezdeményezőképességének és pénzügyi-gazdálkodási, vállalkozói kompetenciájának fejlesztéséhez, felkészítik őket az élethosszig tartó tanulásra. Elősegíti a pedagógusok pénzügyi-gazdálkodási szemléletének kialakulását, a kompetenciafejlesztéshez szükséges tanári attitűdváltást.

Az előírt tartalmi követelmények:

A résztvevők ismerjék a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek elméleti alapjait. A tréningen részt vevők legyenek képesek az elsajátított és személyes élményben is megtapasztalt módszereket, a megszerzett tudást élményszerűen átadni a diákoknak. Legyenek képesek a tanulók pénzügyi kultúrájának és gazdálkodási kompetenciájának fejlesztésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az ellenőrzés formája reflexiós levél, egy választott pénzügyi-gazdálkodási téma óratervezetének kidolgozása és hallgatói kérdőív.
Minden résztvevő:
­ kitölt egy hallgatói kérdőívet, mely a konkrét tematikai egységek mellett visszajelzést ad a képzés felépítéséről, működéséről és színvonaláról,
­ reflexiós levelet készít 1 oldal terjedelemben,
­ részletes óratervet készít.

A TRÉNING ÉRTÉKELÉSE
Csak azok a részt vevők képesek elfogadható szinten egy választott pénzügyi-gazdálkodási téma óratervezetét kidolgozni, akik a képzés során minden felkínált ismeretanyagot elsajátítottak – így a képzés 100%-án való részvétel elvárás. A benyújtandó óratervezet alapjául az általuk csoportmunkában feldolgozott feladatok, szituációs játékok és esetfeldolgozások szolgálnak.
Csak azok a résztvevők kaphatnak tanúsítványt, akik a képzést követően 2 héten belül óratervet és reflexiós levelet nyújtanak be.

Az óraterveknek az alábbi szempontoknak kell megfeleli:
1. A tanulók megkapják a szükséges előismereteket.
2 A téma feldolgozása alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, kellően fenntartja a tanulói motivációt.
3. A feldolgozott tananyag megfelel a pénzügyi-gazdálkodási alapismeretekre vonatkozó jogi, tartalmi és formai követelményeknek.
A tréning végén a részt vevők visszacsatolási, értékelő kérdőívet töltenek ki.