Translation
MagyarEnglishDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress
Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben

2019. vállalkozási időpontok:

Cegléd TAVASZ

- 2019.04.08-09

Kiskunfélegyháza
- 2019.04.24-25

Kalocsa TAVASZ:
- 2019.05.06-07

Dömsöd:
- 2019.05.13-14

Szabadszállás:
- 2019.06.13-14

Kalocsa ŐSZ
- 2019.09.30-10.01

Cegléd ŐSZ
- 2019.10.07-08

Veszprém:
- 2019. november
- 2019. november


2019. ÁH időpont:

Cegléd:
- 2019.05.23-24


 

Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek az iskolában

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben részt vevők a szükséges elméleti ismeretek mellett elsősorban olyan módszereket gyakoroljanak be, amelyek lehetővé teszi számukra a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek élményszerű oktatását. A képzésben részt vevők ismerjék meg mindazokat a korszerű anyagokat, programokat és módszereket – személyes élményt – szerezve, amelyek a mai pénzügyi, gazdálkodási ismeretek oktatása és fejlesztése kapcsán kifejlesztésre kerültek.

Továbbképzés célcsoportja:
A továbbképzés során általános és középiskolai tanárok pénzügyi, gazdasági ismereteinek bővítése, képességeinek fejlesztése történik.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus.

Javasolt munkakörök: Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

Továbbképzés óraszáma:
30 óra

A program tartalmának rövid ismertetése:
A TRÉNING FONTOSSÁGA
Az Európai Unió elvárásai közé tartozik a tanulók pénzügyi és gazdálkodási kompetenciáinak fejlesztése. Magyarország is kiemelkedő szerepet szán a gazdasági kultúra megismertetésére és arra, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká, a társadalom aktív, felelősségteljes tagjaivá váljanak.

Az oktatás területén kiemelten fontos a pedagógusok gazdasági és pénzügyi ismereteinek fejlesztése, szemléletének formálása. Az eredményes gazdasági-pénzügyi oktatáshoz szükséges újfajta módszerek, eszközök használatának elsajátítása. A pedagógusokat olyan módszerekkel kell támogatni, amelyek segítségével a tanulókat motiválni tudják mindennapi pénzügyeik tudatos kezelésére, önálló gazdálkodásuk eredményes megvalósítására. Kiemelt fontossággal bír, hogy a diákok képesek legyenek eligazodni a mindennapi gazdasági életben. A képzés arra kínál lehetőséget, hogy mind a beállítódás tekintetében, mind pedig a paradigmaváltás szintjén reális alternatívát kínáljon, és ezáltal felfrissítse, megújítsa a résztvevők pénzügyi, gazdasági élethez fűződő viszonyát, a téma oktatásában növelje eredményességüket.

Napjaink piacgazdaságában a gazdálkodói érzék és képesség kialakítása minden fiatal számára elengedhetetlen. A pénzügyi-gazdálkodási szemlélet, a gyors mérlegelési és döntési képesség azok számára is fontos, akik nem üzletemberként képzelik el jövőjüket. A továbbképzés célja az általános és középiskolai tanárok felkészítése pénzügyi-gazdálkodási ismeretek oktatására. Az elmélet alapok tisztázása után a hangsúly a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység gyakorlati elemeire kerül. Kiemelt szerepet kap a pénzügyi-gazdálkodási ismeretek oktatásában alkalmazható módszerek bemutatása, gyakorlása.
Az alapító ezt a képzést egy olyan fejlesztő programsorozat részeként kívánja használni, amelynek során a pedagógusok képessé válnak a diákok kezdeményezőképességének és pénzügyi-gazdálkodási, vállalkozói kompetenciájának fejlesztéséhez, felkészítik őket az élethosszig tartó tanulásra. Elősegíti a pedagógusok pénzügyi-gazdálkodási szemléletének kialakulását, a kompetenciafejlesztéshez szükséges tanári attitűdváltást.

Az előírt tartalmi követelmények:

A résztvevők ismerjék a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek elméleti alapjait. A tréningen részt vevők legyenek képesek az elsajátított és személyes élményben is megtapasztalt módszereket, a megszerzett tudást élményszerűen átadni a diákoknak. Legyenek képesek a tanulók pénzügyi kultúrájának és gazdálkodási kompetenciájának fejlesztésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az ellenőrzés formája reflexiós levél, egy választott pénzügyi-gazdálkodási téma óratervezetének kidolgozása és hallgatói kérdőív.
Minden résztvevő:
­ kitölt egy hallgatói kérdőívet, mely a konkrét tematikai egységek mellett visszajelzést ad a képzés felépítéséről, működéséről és színvonaláról,
­ reflexiós levelet készít 1 oldal terjedelemben,
­ részletes óratervet készít.

A TRÉNING ÉRTÉKELÉSE
Csak azok a részt vevők képesek elfogadható szinten egy választott pénzügyi-gazdálkodási téma óratervezetét kidolgozni, akik a képzés során minden felkínált ismeretanyagot elsajátítottak – így a képzés 100%-án való részvétel elvárás. A benyújtandó óratervezet alapjául az általuk csoportmunkában feldolgozott feladatok, szituációs játékok és esetfeldolgozások szolgálnak.
Csak azok a résztvevők kaphatnak tanúsítványt, akik a képzést követően 2 héten belül óratervet és reflexiós levelet nyújtanak be.

Az óraterveknek az alábbi szempontoknak kell megfeleli:
1. A tanulók megkapják a szükséges előismereteket.
2 A téma feldolgozása alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, kellően fenntartja a tanulói motivációt.
3. A feldolgozott tananyag megfelel a pénzügyi-gazdálkodási alapismeretekre vonatkozó jogi, tartalmi és formai követelményeknek.
A tréning végén a részt vevők visszacsatolási, értékelő kérdőívet töltenek ki.