Translation

Obligatory course for accountants 2019. évben
2019. vállalkozási időpontok: Cegléd TAVASZ - 2019.04.08-09 Kiskunfélegyháza - 2019.04.24-25 Kalocsa TAVASZ: - 2019.05.06-07 Dömsöd: - 2019.05.13-14 Szabadszállás: - 2019.06.13-14 Kalocsa ŐSZ - 2019.09.30-10.01 Cegléd ŐSZ - 2019.10.07-08 Veszprém: - 2019. november - 2019. november
2019. ÁH időpont: Cegléd: - 2019.05.23-24 IDŐPONT MÓDOSULT: 2019.05.30-31
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.
Jelentkezési lapok Cegléd 2019.04.08-09 (Vállalkozási) Kiskunfélegyháza 2019.04.24-25 Kalocsa 2019.05.06-07 Dömsöd 2019.05.13-14 ÁH Cegléd 2019.05.30-31 Szabadszállás 2019.06.13-14 Kalocsa 2019.09.30-10.01 Cegléd 2019.10.07-08

Humán erőforrás fejlesztése – EFOP-3.8.2.

Az EFOP 3.8.2-16-2016-00001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt keretében megtartandók 30, 40 és 50 órás szociális területen minősített továbbképzés [a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben foglalt szakterületekre vonatkozó 3. § (5) bekezdés a) pont szerinti szakmai tanfolyamok] megvalósítása a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározott alábbi szakterületekhez kapcsolódóan:
– családvédelem, családgondozás,
– gyermekjóléti alapellátás,
– gyermekvédelmi szakellátás,
– pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása,
– idősek szociális ellátása,
– hajléktalan ellátás,
– fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja,
– egyéb, az előző szakterületekbe nem besorolható.

Képző Intézményünk az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. elnyerte a Közép-Dunántúlon a 30, 40 és 50 órás, szociális területen minősített továbbképzések megtartását. A képzésekbe bevonandó személyes gondoskodást végző személyek száma: 3075 fő.

Jelen elnyert képzési projekt 2018. november 1. – 2019. június 30. tart.

A teljesítés helye: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megyék területe.

Courses/training (címükre kattintva a képzések leírása jelenik meg):

Sorszám

A minősített
tovább
képzés száma

A minősített továbbképzés címe

Időtartama

Továbbképzési
pontértéke

1.

T-05-025/2018 A családokkal végzett szociális munka során a konfliktuskezelés lehetőségei 50 óra 50

2.

T-05-114/2016 Kiégés prevenció és stresszkezelés az idősellátásban dolgozó szakembereknél

40 óra

40

3.

T-05-115/2016 Hatékony gyermeknevelés a gyermekvédelmi szakellátásban

40 óra

35

4.

T-05-116/2016 Az agressziókezelés készségkomponensei a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátásában

30 óra

40

5.

T-05-120/2016 A hatékony segítői kommunikáció

40 óra

45

6.

T-05-121/2016 Segítő szerep, együttműködés a fogyatékos személyek ellátásában

40 óra

35

7.

T-05-122/2016 Konstruktív agresszió- és bullying kezelés a gyermekvédelmi szakellátásban

40 óra

40

Jelentkezni az alábbi felületen lehetséges: https://ojkf.szgyf.gov.hu/

A képzési ütemezést folyamatosan frissítjük honlapunkon, melyet ide kattintva ér el.