Translation
MagyarEnglishDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress
Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben

2018. vállalkozási időpontok:

Kiskunfélegyháza

- 2018.04.04-05

Kalocsa TAVASZ
- 2018.04.12-13

Cegléd TAVASZ:
- 2018.05.02-03

Dömsöd:
- 2018.05.09-10

Szabadszállás:
- 2018.06.13-14

Kalocsa ŐSZ
- 2018.09.27-28

Cegléd ŐSZ
- 2018.10.08-09

Veszprém:
- 2018.11.22-23
- 2018.11.29-30


2018. ÁH időpont:

Cegléd:
- 2018.05.28-29


Jel. lap 2018 Kiskunfélegyháza
Jel. lap 2018 Kalocsa tavasz
Jel.lap 2018 Cegléd tavasz
Jel. lap 2018 Dömsöd
Jel. lap 2018 Szabadszállás
Jel. lap 2018 Kalocsa ősz
Jel. lap 2018. Cegléd ősz
Jel. lap 2018 Veszprém

Jel. lap 2018 Cegléd ÁH

Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és a Learning Kft. és az Observans Kft. és az Oktker-Nodus Kiadó Kft. közösen szervez az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében szociális továbbképzéseket az ország több településén.

JELENTKEZÉS A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. informatikai rendszerén az alábbi linken érhető el, ahol lehet jelentkezni a képzésre: http://www.efop311.hu/
Ezen az oldalon a „Jelentkezés a képzésre” menüponton keresztül jutnak el a pályázók a regisztrációs felületre.
Valamint ezen az oldalon a hírek menüpont alatt megtalálhatóak a pályázati felhívások és mellékleteik, amelyek alapján tudnak pályázni.

1.) Családközpontú pedagógia gyakorlata
Nyilvántartási szám: T-05-047/2016
Óraszám: 30 óra
Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 45 pont

A családközpontú pedagógia a család működésének rendszerszemléletű megközelítésén alapul, lényegi kiindulópontja, hogy az intézményes nevelés sikeressége nagymértékben függ attól, hogy a nevelő mennyire ismeri az egyes gyermekek családi hátterét, a családi nevelés jellemzőit, mennyire támaszkodik annak értékeire és hogyan tudja támogatni a szülőket gyermekeik nevelésében, szülői kompetenciájuk erősítésében.

Témák:
1. A család
2. Családközpontú pedagógia
3. A családok támogatása és a bevonás háttértényezői
4. A családok bevonódásának, részvételének elősegítése
Számonkérés, vizsga, értékelés

A képzésen résztvevők Igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről, melynek feltétele, hogy a résztvevő nem haladta meg a megengedett hiányzás (10 %) mértékét, illetve sikeres záróvizsgát tett.

2.) Játék az első életévekben
Nyilvántartási szám: T-05-046/2016
Óraszám: 30 óra
Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 50 pont

 „A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést” – olvashatjuk A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában.

A játék (mind a tevékenység, mind az eszközök, mind a gyermek játékához való viszonyulás) erősen szociokulturális kontextusfüggő. Napjainkban a bölcsődei szakemberek más családokkal, más szülőkkel és más gyermekekkel találkoznak, mint akik az 1990-es években látogatták a bölcsődét. 2009-ben indult a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés, 2016 januárjától a felsőfokú végzettséggel rendelkező, pedagógus munkakörben dolgozó bölcsődei szakemberek a pedagógus életpálya modell hatálya alá tartoznak. Ezek a változások indokolttá teszik a felsőoktatás szemszögéből való elemzést is. A pedagógus képzési területhez tartozó más képzések irányába való átjárhatóság és a pedagógus minősítési rendszer kívánalmainak való megfelelés érdekében szükségessé válik a bölcsődei játékpedagógia új elemekkel való bővítése is, az egyik legfontosabb újdonság a kisgyermeknevelő reflektivitásának, önreflektivitásának erősítése.

A szakemberképzés és a továbbképzések hallgatóinak szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy egységes keretbe foglaljuk azokat a legfontosabb témákat, melyeket a 0-3 éves korosztály játékáról tanulmányozni szükséges.

Elméleti megközelítésekből kiindulva mutatjuk be a játék funkcióit és az első években zajló fejlődés főbb jellemzőit, érintve a sajátos nevelési igényű gyermekek játékának alakulását is. Elemezzük a játéknak a családi nevelésben betöltött szerepét, kitérve korunk néhány jellemző tendenciájára. Összefoglaljuk a bölcsődepedagógia legfontosabb alapjait, definiálva olyan alapfogalmakat, mint pl. a tervezés, szervezés, támogató, megerősítő attitűd, stb., melyek elvi alapul szolgálnak a módszertani keretek megrajzolásához. Új elemként körvonalazzuk a kisgyermeknevelő játszókompetenciáját Nagy József kompetenciamodellje (Nagy, 2007) és Kovácsné Bakosi Éva óvónői játszóképesség-modellje (Kovácsné Bakosi, 2008) segítségével. Ezt követően részletezzük a kisgyermeknevelőnek a játékkal kapcsolatos feladatait, ezen belül a feltételek megteremtését, a támogató-megerősítő jelenlétet, a gyermek igényeihez igazodó bekapcsolódást, részvételt, a gyermek játéktevékenységének megfigyelését, elemzését, dokumentálását, a kisgyermeknevelők játékkal kapcsolatos tevékenységének megfigyelését, elemzését, dokumentálását, érintjük az önreflexió kérdéskörét, a játékban jelentkező nehézségek kezelését, a szülői kompetencia erősítését a játék területén.

A képzésen résztvevők Igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről, melynek feltétele, hogy a résztvevő nem haladta meg a megengedett hiányzás (10 %) mértékét, sikeres záróvizsgát tett, valamint elkészítésre és leadásra került egy „saját portfólió”.

 

3.) Mozgás és környezettudatosság
Nyilvántartási szám: T-05-045/2016
Óraszám: 30 óra
Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 45 pont

A mozgásfejlődés a gyermek fejlődésének egyik kitüntetett területe. Az utóbbi évek kutatási eredményei alapján egyre inkább bizonyított, hogy a mozgásfejlődés alakulása befolyással bír más (pl. a kognitív) funkciók fejlődésének alakulására.

A továbbképzés első része a mozgásfejlődés főbb állomásainak és mozgásfejlődés támogatása helyes módjainak részletes bemutatásával, az atipikus fejlődés jellemzőinek ismertetésével nyújt segítséget a szakembereknek és a szülőknek a kisgyermek mozgásfejlődéséhez való viszonyulás alakításához.

A továbbképzés másik fő része a környezettudatosság alapjainak megismeréséhez, a kisgyermek és a környezete közötti ideális viszony megalapozásához nyújt segítséget.

Témák:
A csecsemő és a kisgyermek mozgásfejlődése
Környezettudatos nevelés

A képzésen résztvevők Igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről, melynek feltétele, hogy a résztvevő nem haladta meg a megengedett hiányzás (10 %) mértékét, sikeres záróvizsgát tett, valamint elkészítésre és leadásra került egy „saját portfólió”.