Translation
MagyarEnglishDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress
Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben

2018. vállalkozási időpontok:

Kiskunfélegyháza

- 2018.04.04-05

Kalocsa TAVASZ
- 2018.04.12-13

Cegléd TAVASZ:
- 2018.05.02-03

Dömsöd:
- 2018.05.09-10

Szabadszállás:
- 2018.06.13-14

Kalocsa ŐSZ
- 2018.09.27-28

Cegléd ŐSZ
- 2018.10.08-09

Veszprém:
- 2018.11.22-23
- 2018.11.29-30


2018. ÁH időpont:

Cegléd:
- 2018.05.28-29


Jel. lap 2018 Kiskunfélegyháza
Jel. lap 2018 Kalocsa tavasz
Jel.lap 2018 Cegléd tavasz
Jel. lap 2018 Dömsöd
Jel. lap 2018 Szabadszállás
Jel. lap 2018 Kalocsa ősz
Jel. lap 2018. Cegléd ősz
Jel. lap 2018 Veszprém

Jel. lap 2018 Cegléd ÁH

Komplex vezetésfejlesztő tréning

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D003

A képzés célja:

Jobb együttműködés alakuljon ki a résztvevők között, képesek legyenek csoportjainak sikeres együttműködésre motiválni, javuljon a résztvevők közötti vezetői együttműködés, a problémamegoldás.

A vezetők eredményesebbek legyenek a vezetői funkciók ellátásában. A résztvevők ismerjék meg, és tudatosabban tervezzék és végezzék vezetői feladataikat, megismerjék a vezetési funkciókban erős és gyenge pontjaikat, s fejlesszék gyengébb területeiket, nőjön a vezetők elkötelezettsége a vállalati célok iránt.

Növekvő kezdeményező szellem, alakuljon ki az innovatív szemlélet, a résztvevők képesek legyenek az új megoldásokra nyitottabban reagálni és új megoldásokat alkotni, megértsék a kreatív csoportos problémamegoldás jellemzőit, nőjön a problémamegoldó kedv, és hatékonyság.

Bölcsebb fejlesztő bánásmód alakuljon ki a résztvevők között az emberekkel, csoportokkal. Javuljon az önismeret, önbizalom, önértékelés. Ezen alapulva a résztvevők könnyebben, kevesebb súrlódással tudjanak embereket vezetni, könnyebben felismerjék csoportlélektani történéseket, s jobban tudjanak a csoportok dinamikájával bánni.

Eredményesebb vezetői kommunikáció alakuljon ki. A résztvevők kommunikációja tudatosabbá váljon, könnyebben kezeljék a kommunikatív helyzeteket, jobban bánjanak vezetői kommunikációjukkal, jobban meg tudják értetni magukat beosztottjaikkal, jobban megértsék beosztottjaik problémáit, hatékonyabban adjanak visszajelzést beosztottjaik teljesítményéről, problémáiról, képesek legyenek moderálni megbeszéléseket, kreatív csoportmunkát.
A változások hatékonyabb irányítása. A résztvevők megértsék a szervezeti változások okait, és szervezeti következményeit, a változást stratégiai szükségként és lehetőségként fogják fel.

A képzés célcsoportja:
Elsősorban vállalati vezetői csapatoknak és szakértőknek ajánljuk közepes és nagyvállalatok részére.
A program akkor a legeredményesebb, ha egy vállalat teljes (felső) vezetői köre és vezetői szakértői köre vesz részt a foglakozásokon (Maximum 25 fő erejéig a vezetői kör, s mindazok a szakértők, akiknek intenzíven együtt kell működni a felső vezetői körrel. Mindazok, akik rendszeresen, intenzíven, kommunikálnak, ebben a körben), „akik a csapat tagjai”, ezért különösen javasoljuk hogy a vezetői és szakértői csoportok egyszerre vegyenek részt a programon.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
középiskolai végzettség; a felsővezetői, szakértői státus, lét elégséges tapasztalatanyagot jelent a program elvégzéséhez.

A képzést sikeresen elvégzett hallgatók:

 • Képesek lesznek javuló önismerettel, nagyobb önbizalommal, önértékeléssel és az ezen alapuló kezdeményező szellemmel embereket vezetni.
 • Könnyebben felismerik a csoportlélektani történéseket, s jobban tudnak a csoportok dinamikájával bánni.
 • Képesek lesznek a tanfolyamon a csoportmunkában részt venni és moderálni a csoportmunkát.
 • Értik az együttműködő kommunikáció növekvő szerepét az új vezetésben, s ismerik ennek következményeit a munkahelyi, vezetési viszonyokra (szóban, vagy írásban képesek bemutatni)
 • Képesek lesznek bemutatni (szóban, vagy írásban) alapvető csoportmunka szervező eljárásokat, (brainstorming tipusú eljárások), a team munka szervezésének alapjait, s képesek csoportmunka moderálására (alkalmazva a csoportmunka szervező eljárásokat)
 • Képesek lesznek tudatosabban tervezni és végezni vezetői feladataikat.
 • Képesek lesznek megismerni és gyakorolni az alapvető vezetési funkciókat.
 • Megismerik a vezetési funkciókban erős és gyenge pontjaikat, s fejlesztik gyengébb területeiket.
 • A program elsajátítása révén nő a vezetők elkötelezettsége a vállalati célok iránt.
 • Képesek lesznek kezdeményezőbb szellemben, innovatív szemléletben dolgozni.
 • A vezetők a rutinból végzett munkák mellett képesek lesznek az új megoldásokra nyitottabban reagálni és új megoldásokat alkotni.
 • Képesek lesznek megismerni a (csoportos) problémamegoldó gondolkodás szakaszait, s csoportmunkát képesek vezetni a munka szakaszainak megfelelően. (ezt a programon azonnal alkalmazzák, s gyakorolják, bemutatják)
 • Képesek lesznek a tudatosabb kommunikációra, könnyebben kezelnek kommunikatív helyzeteket.
 • Képesek lesznek jobban bánni a vezetői kommunikációjukkal.
 • Képesek lesznek jobban megérteni magukat beosztottjaikkal, jobban megértik beosztottjaik problémáit, hatékonyabban adnak visszajelzést beosztottjaik teljesítményéről, problémáiról.
 • Képesek lesznek moderálni megbeszéléseket, kreatív csoportmunkát.
 • Képesek lesznek a szervezeti változások okainak jobb megértésére, és szervezeti következményeit, a változást stratégiai szükségként és lehetőségként fogják fel.
 • Jobban és kevesebb súrlódással, kevesebb ellenállással tudnak változásokat tervezni és végrehajtani.
 • Képesek lesznek a komplex problémákat együttműködve megoldani.
 • Képesek lesznek a kihívást jelentő, motiváló módon teljesítménycélokat megfogalmazni beosztottjaik felé és képesek lesznek a tanultak alapján teljesítményüket nézni.

Tananyagegységek:
A csúcsteljesítmény és a siker lélektana
Vezető együttműködés fejlesztése
Vezetési funkciók
Csoportos kreativitás fejlesztése
Vezetői kommunikáció
Változások menedzselése, konfliktusok kezelése
Motiváló vezetés és teljesítményértékelés

A képzés zárása:
Írásbeli teszt – szituációs gyakorlati feladatok megoldása
A 7 modul írásbeli tesztjének és szituációs gyakorlatainak sikeres megoldása

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés díja:
A képzésben résztvevők létszámától és a helyszíntől függően külön megállapodás alapján

Képzési idő:
56 óra

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!