Translation
MagyarEnglishDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress
Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben

2018. vállalkozási időpontok:

Kiskunfélegyháza

- 2018.04.04-05

Kalocsa TAVASZ
- 2018.04.12-13

Cegléd TAVASZ:
- 2018.05.02-03

Dömsöd:
- 2018.05.09-10

Szabadszállás:
- 2018.06.13-14

Kalocsa ŐSZ
- 2018.09.27-28

Cegléd ŐSZ
- 2018.10.08-09

Veszprém:
- 2018.11.22-23
- 2018.11.29-30


2018. ÁH időpont:

Cegléd:
- 2018.05.28-29


Jel. lap 2018 Kiskunfélegyháza
Jel. lap 2018 Kalocsa tavasz
Jel.lap 2018 Cegléd tavasz
Jel. lap 2018 Dömsöd
Jel. lap 2018 Szabadszállás
Jel. lap 2018 Kalocsa ősz
Jel. lap 2018. Cegléd ősz
Jel. lap 2018 Veszprém

Jel. lap 2018 Cegléd ÁH

Vezetői kommunikáció felsőfokon

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D002

A képzés célja:
A program végeztével a résztvevők stratégiai szintű jelenségként kezeljék a szervezeti kommunikációt

 • A résztvevők felismerjék, hogy a szervezeti kommunikáció minősége áthatja az egész szervezetet, olyan, mint a szervezet idegrendszere, meghatározza az egész működést. Ha jó a szervezeti kommunikáció intelligensebb a szervezet. Kommunikálva értjük meg a szervezet helyzetét, így alkotunk stratégiát, kommunikálunk az üzletfelekkel, stb. nincs olyan terület, ami kommunikáció nélkül működik.
 • Az új gazdaságban a szervezeti tőke egyre nagyobb hányada nem anyagi természetű tőke, hanem kommunikatív. (Pl. a Coca-Cola legfontosabb tőkéje maga a név, a logó, a vállalat ügyfelei a kommunikáció minősége alapján is választanak partnereket, stb.) A program e kommunikatívan felfogott tőke stratégiai fejlesztését támogatja.

Jobb vezetői együttműködés alakuljon ki:Javuljon a résztvevők együttműködési képessége, kommunikációs képessége

 • A szervezeten belül sok olyan helyzet adódik, amikor a team-, vagy csoporttagok munkájuk során egymás segítésére szorulnak. A kommunikáció és együttműködés fejlesztés legfőbb célja egy egészséges bizalmi légkör kialakítása a tagok között, s a magas minőségű interakció és együttműködés kialakítása. A vállalat vezetőinek együttműködési képességeinek fejlesztése egy együttműködő közös teljesítménymotivált feladatkultúra irányába, melyben a vezetők a szervezeti egységükön túlmutató komplex témákban csapatként tudnak együttműködni.
 • Javuljon a team munka. A szervezeti problémák megoldásának programjai a szervezeti tagokból és külsős konzulensekből álló együttműködő teamekben is kifejleszthetők. Ebben a szervezet vezetője igaz, jelentős hasznot hozó megoldást vár el a kialakított vezetői teamtől. Azt támogatjuk, hogy a team hatékony legyen a csoportmunkában, a problémamegoldásban.

A képzés célcsoportja:
A képzést elsősorban vállalati csapatoknak és szakértőknek ajánljuk közepes és nagyvállalatok részére.
A program akkor a legeredményesebb, ha egy vállalat teljes (felsőbb) vezetői köre és vezetői szakértői köre részt vesz a foglalkozásokon. Mindazok, akik rendszeresen, intenzíven kommunikálnak, ebben a körben), “akik a csapat tagjai”, ezért különösen javasoljuk, hogy a vezetők és szakértői csapataik egyszerre vegyenek részt a programon.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
középiskolai végzettség; a felsővezetői, szakértői státus, lét elégséges tapasztalatanyagot jelent a program elvégzéséhez.

A képzést elsősorban vállalati csapatoknak és szakértőknek ajánljuk közepes és nagyvállalatok részére.

 • A program akkor a legeredményesebb, ha egy vállalat teljes (felsőbb) vezetői köre és vezetői szakértői köre részt vesz a foglalkozásokon. Mindazok akik rendszeresen, intenzíven kommunikálnak, ebben a körben), “akik a csapat tagjai”, ezért különösen javasoljuk hogy a vezetők és szakértői csapataik egyszerre vegyenek részt a programon.

A képzést sikeresen elvégzett hallgató:

 • Képes lesz nyílt légkör megteremtésében kezdeményezően részt venni, s képes lesz észlelni a kommunikatív légkört támogató és nehezítő magatartásokat.
 • Képes lesz vezetői munkája szervezésében felismerni a kommunikációs folyamatok jelentőségét, s erről szóban, vagy írásban vizsgán számot tud adni.
 • Képes bemutatni szóban, vagy írásban az alapvető kommunikációs modelleket, azt, ahogyan önmagunkat és kommunikatív partnereinket, a társas helyzeteket megértjük.
 • Képes lesz bemutatni a szervezet, mint rendszer modelljét szóban, vagy írásban.
 • Képes bemutatni a rendszer alapvető funkcióit a szervezeti egységén (a tanfolyamon gyakorlat keretében).
 • Képes lesz bemutatni, felismerni a tárgyi, szimbolikus értelmi konstruált valóság fogalmát szóban, vagy írásban tanfolyamközi dolgozat keretében.
 • Képes lesz munkakörhöz szükséges kompetenciatérképet készíteni a téma feldolgozása során csoportos és egyéni munkában.
 • Képes lesz munkakörhöz szükséges felkészültségeket tervezni.
 • Képes lesz megkülönböztetni szervezeti kommunikációs modelleket, s felismerni ezek “szándékait”.
 • Képes lesz megfogalmazni a szervezeti fejlesztési folyamatok tőkekombinációk 8 alaptípusát, s ezek megvalósítására javaslatokat dolgoz ki csoportmunkában a tanfolyam keretében a téma feldolgozása során.
 • Képes lesz megérteni a felsővezetői és csoportvezetői látásmód alapvető különbségét, s átfogó képet alkot a szervezet egészéről, viselkedéséről csoportmunkában a tanfolyam keretében a téma feldolgozása után.
 • Képes lesz a legfontosabb életterületi és értékei tisztázásán alapulva megfogalmazni céljait, megtervezni a célja elérését segítő stratégiákat.
 • Képes lesz céljai elérésében készség szinten alkalmazni a sikerlélektan legfontosabb elveit, elméletben és gyakorlatban.
 • Képes lesz proaktivitás elveinek megfelelően (önmaguk és beosztottjaik számára) célokat megfogalmazni, s ezt a tanfolyamon bemutatni.
 • Képes lesz a kommunikatív racionalitás fogalmát szóban vagy írásban elmagyarázni.
 • Felismerni a racionális kommunikáció kritériumait a tényekről, a belső világról, a normákról és a kommunikációról folyó beszéd esetében, ezeket képes szóban vagy írásban megnevezni.
 • Képes lesz felismerni szervezeti implicit és explicit tudáselemeket, s képes e tudásokat feltáró technikákat, eljárásokat megnevezni, felismerni. (Vizsgán szóban, vagy írásban)
 • Képes lesz alkalmazni megértést segítő kommunikációs eszközöket.
 • Képes lesz hagyományos szövegek (könyvek, tanulmányok) tartalmáról gyorsan átfogó képet kialakítani. (bemutatja, alkalmazza a tanfolyamon)
 • Képes lesz eredményes szemléltetést és felidézést támogató jegyzetelést alkalmazni (mind mapping) (bemutatja, alkalmazza a tanfolyamon)
 • Képes lesz mondandója szemléletes vizuális vázlatét elkészíteni, (mind mapping a szemléltetésben) (bemutatják, alkalmazzák a tanfolyamon)
 • Képes lesz vizuálisan is átlátható terveket készíteni (mind mapping a tervezésben) (bemutatja, alkalmazza a tanfolyamon)
 • Képes lesz a tanfolyamon csoportmunkában részt venni és moderálni a csoportmunkát.
 • Képes lesz megérteni az együttműködő kommunikáció növekvő szerepét az új vezetésben, s ismeri ennek következményeit a munkahelyi, vezetési viszonyokra (szóban, vagy írásban képesek bemutatni)
 • Képes lesz bemutatni (szóban, vagy írásban) alapvető csoportmunka szervező eljárásokat (brainstorming típusú eljárások), a team munka szervezésének alapjait, s képes lesz csoportmunka moderelására (alkalmazva a csoportmunka szervező eljárásokat)
 • Képes lesz megismerni a (csoportos) problémamegoldó gondolkodás szakaszait, s csoportmunkát képes lesz vezetni a munka szakaszainak megfelelően. (ezt a programon azonnal alkalmazzák, s gyakorolják, bemutatják)
 • Képes lesz bemutatni a vezető kommunikáció szerepét a tudásgazdaság körülményei között.
 • Képes lesz bemutatni és tervezni a vezetési funkciókat (írásban, vagy szóban)
 • Képes lesz teljesítménycélok megfogalmazására és ezek kommunikálására.
 • Képes lesz teljesítménycélok motiváló értékelésére.
 • Képes lesz nehéz esetek kezelését megtervezni.
 • Képes lesz röviden, érthetően meggyőző módon prezentálni.
 • Képes lesz az értekezlet funkcióinak ismeretében értekezletet tervezni, előkészíteni, vezetni, s ezt a program során bemutatni.
 • Képes lesz a tárgyalási szakaszok ismeretében tárgyalási tervet és felkészülési tervet készíteni.
 • Képes lesz konfliktusos helyzetet elemezni, s a konfliktus megoldására alkalmas kommunikációs eljárást választani.
 • Képes lesz megkérdezni, meghallgatni és megérteni partnereink igényeit. A megértett igények alapján javaslatot kidolgozni.
 • Képes lesz a tárgyalás eredményes lezárására.
 • Képes lesz a kiadott útmutató alapján marketing stratégiát készíteni.
 • Képes lesz a tanfolyamon egy mintapélda alapján marketing mix terv vázlatot készíteni
 • Képes lesz a tanfolyamon egy mintapélda alapján marketing kommunikációs terv vázlatot készíteni
 • Képes lesz felsorolni az ügyfélszolgálat tényezőit.
 • Képes lesz (írásban, vagy szóban) elmagyarázni “az emberi többlet” jelentőségét a vállalat ügyfélkapcsolataiban. Képes felfedezni, felismerni ezek jelenlétét, vagy hiányát, konkrét esetekben.
 • Képes lesz elemezni az ügyfélszolgálatot az ügyfélszolgálat tényezői alapján, s ennek segítségével fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.
 • Képes lesz elemezni a csoportjuk aktuális helyzetét csoportdinamikai szempontból, s csoportjuk fejlesztésére javaslatokat kidolgozni (a tanfolyamon, e téma feldolgozásakor egyből megteszik)
 • Képes lesz javaslatokat megfogalmazni nehéz eseteik kezelésére
 • Képes lesz csoportot szervezni a csoport létszám, a munkamegosztás és a csoportdinamikai jelenségek figyelembevételével.

Tananyagegységek:
Bevezetés a kommunikációba
Kommunikatív tőke, kommunikált világ. A kommunikáció mint stratégia.
Kommunikáció és gondolkodás (gondolkodás-életvezetés-életpálya-sors)
A megértésre törekvő kommunikáció
A vezetők és a szövegek
Együttműködő kommunikáció
Vezetői kommunikációs helyzetek
Értekezletvezetés
Stratégiai kommunikáció
Marketing kommunikáció
Ügyfélszolgálati kommunikáció
Csoportdinamika

A képzés zárása:
Sikeres 12 modul záróvizsga
Írásbeli záródolgozat, záróvizsga rendje, programfolyamatában leírtak szerint.

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés díja:
A képzésben résztvevők létszámától és a helyszíntől függően külön megállapodás alapján

Tervezett képzési idő:
120 óra

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!