Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

Közbeszerzési referens (OKJ 52 343 01) – 1/2017 (I.23.) SZVK

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A016
1/2017. (I.23.) MVM rendelet szerinti program
A képzés célja:
A képzés sikeres elvégzésével a közbeszerzési referens legyen alkalmas ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon – alkalmazni a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Tudjon beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készíteni, illetve működjön közre azok elkészítésében.Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens kísérje folyamatosan figyelemmel a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Tudja kiválasztani az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját. Készítse elő a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Válassza ki az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segítse az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Kísérje figyelemmel mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Tegyen javaslatot az eljárásban való részvételre, vegyen részt az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában. Tudja koordinálni az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.
A képzés célcsoportja:
Érettségi végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltnak és képesnek érzik magukat a közbeszerzési referens feladatok ellátására.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Érettségi végzettség

A képzés során megszerezhető kompetenciák: (A szakképesítéssel rendelkező képes:)

 • alkalmazni a közbeszerzésekről szóló törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat,
 • nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseit,
 • áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait,
 • meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát,
 • elkészíteni az eljárást megindító felhívást és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába,
 • alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat,
 • ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat,
 • nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését,
 • ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket,
 • felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket, és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslat kezelésébe,
 • alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat,
 • alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseit,
 • felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni,
 • a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytatni a közbeszerzési eljárás során,
 • gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően,
 • nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel.

Modulok:
10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga, valamint a komplex szakmai vizsga eredményes letétele.
A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány
Tervezett képzési idő:
300 óra (Elméleti órák száma: 150, Gyakorlati órák száma: 150)
Képzés ára (Ft/fő): 135.000 Ft
Vizsgadíj: 62.000 Ft
Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!