Translation


Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2019. évben

2019. vállalkozási időpontok:

Cegléd TAVASZ: 2019.04.08-09

Kiskunfélegyháza: 2019.04.24-25

Kalocsa TAVASZ: 2019.05.06-07

Dömsöd: 2019.05.13-14

Szabadszállás: 2019.06.13-14

Kalocsa ŐSZ: 2019.09.30-10.01

Cegléd ŐSZ: 2019.10.07-08

Veszprém: 2019.11.21-22 és 2019.11.25-26


2019. ÁH időpont: Cegléd: 2019.05.23-24 IDŐPONT MÓDOSULT: 2019.05.30-31
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok

Cegléd 2019.04.08-09 (Vállalkozási)

Kiskunfélegyháza 2019.04.24-25

Kalocsa 2019.05.06-07

Dömsöd 2019.05.13-14

ÁH Cegléd 2019.05.30-31

Szabadszállás 2019.06.13-14

Kalocsa 2019.09.30-10.01

Cegléd 2019.10.07-08

Veszprém 2019.11.21-22 és 11.25-26

1 3 4 5

Szociális továbbképzések

Tájékoztatjuk a szociális szférában dolgozókat, és intézményüket, hogy az előző évekhez hasonlóan az idén is indítunk szociális továbbképzéseket az ország minden területén. Ezeket foglaljuk röviden itt össze, bővebb felvilágosítást a tematikáról a Továbbképzések/Szociális továbbképzések menüpontban találhatnak, illetve elérhetőségeinken kérhetnek.

1.) A krízistanácsadás alapjai a szociális munkában (T-19-136/2012) 50 pont – 32 óra (részvételi díj: 28.000 Ft/fő)
A hatékony segítés egyik eszköze a szociális munkában a krízishelyzetek, krízisállapotok korai felismerése. A szakemberek a munkájuk során gyakran találkoznak krízisben lévő kliensekkel.
A krízistanácsadás egy sajátos technika, melynek fogalmaival, gyakorlati alkalmazásával ismerkednek meg a résztvevők a tanfolyamon. A szociális munka gyakorlatából hozott eseteken keresztül gyakorolják a krízistanácsadás technikáit témakörök szerint, megismerik a krízis-adekvát tanácsadás módszerét.
A képzés lehetőséget teremt konkrét esetek megbeszélésére, a tanulságok közös levonására.

2.) A kérdezéstechnika fejlesztése a szociális munkában (T-19-126/2012) 30 pont – 32 óra (részvételi díj: 28.000 Ft/fő)
A hatékony kommunikáció egyik eszköze a szociális munkában a tudatos kérdezéstechnika. A szakemberek a munkájuk során gyakran használják az érvelést, ennek egy különleges esete a kérdezéstechnika, melynek fogalmaival, gyakorlati alkalmazásával ismerkednek meg a részt-
vevők a tanfolyam során. A kliensekkel folytatott kommunikációban a

hatékony kérdezés elősegíti a pozitív irányú társas befolyásolást.
A gyakorlatok célja a kliensek, ellátottak viselkedésének megértése, és a kívánt irányba való befolyásolása. A képzés lehetőséget teremt konkrét esetek megbeszélésére, a tanulságok közös levonására.

3.) A kliensek leggyakrabban előforduló pszichés zavarai és a hozzájuk való viszonyulás a szociális segítő munkában (T-19-018/2012) 30 pont – 32 óra (részvételi díj: 32.000 Ft/fő)
A szociális területen dolgozó szakemberek gyakran kerülhetnek szembe szokatlan, vagy hirtelen megváltozott viselkedésformákkal, kórosnak tűnő személyiségjegyekkel. Ilyenkor nehezítetté válhat a kommunikáció, elakadhat a hatékony segítségnyújtás. A továbbképzés célja ezért, hogy a hallgatók ismerjék meg a normalitás kritériumait, a személyiségfejlődés optimális menetét. Igazodjanak el a kórosnak tűnő szokatlan viselkedésformák között. Tudjanak különbséget tenni a normál és a kóros állapotok között, ennek megfelelően válasszák meg kommunikációjukat és konfliktuskezelő stratégiáikat. Ismerjék fel a hatékony, szakszerű segítség szükségességét, valamint saját kompetencia-határaikat.

4.) Érzelmi intelligencia fejlesztése a szociális munkában (S-19-091/2010) 30 pont – 30 óra (részvételi díj: 32.000 Ft/fő)
A XXI. század embere már többnyire nem egyénileg, hanem team-ekben, csoportosan végzi a munkáját, szorosan együttműködve a munkatársaival. Ezt az együttműködést csak érzelmileg intelligens módon lehet eredményesen megvalósítani. A kívánatos, hiteles és hatékony magatartásformák kialakításához és begyakorlásához ad módszereket és lehetőségeket ez a tréning az asszertív kommunikáció, a hatékony konfliktuskezelés és a váratlan, vagy szélsőséges helyzetek kontrolljának elérésében.

5.) Az emberi tényezők szerepe a gyermekekkel és a családokkal való munkában 30 pont – 32 óra (részvételi díj: 32.000 Ft/fő)
Az egyéni-családi és a társadalmi értékrend a hagyományos értelemben felbomlott, az új értékrend kialakulóban van. Emiatt a jogok és a kötelességek aránya számos esetben nem megfelelő. Tisztázandó a negatív jelenségek elhelyezése az egészség-betegség tengely mentén is. A továbbképzés igyekszik a fenti szempontok szerint értelmezni a problémákat és bemutatni a megoldási lehetőségeket a családokkal és gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára.

6.) Az emberi tényezők szerepe és kiaknázása az idősgondozásban 35 pont – 32 óra
Az idősek gondozása a dolgozó családokban sok esetben nem oldhatóak

meg, így a társadalom intézményesített segítségnyújtási formákat alakított ki. ezek objektíve minden esetben hasznosak: segítik az idős embert a gondjaiban és tehermentesítik a fiatalabb generációkat az idősgondozás napi feladataiban. Szubjektíve azonban sokszor ellentmondásos a kép: az idős nem szívesen fogadja el az intézményes segítséget, a fiatalok pedig bűntudattal, ill. az intézmény felé esetenként követelőzéssel élhetik meg a megváltozott helyzetet. Tisztázandó a negatív jelenségek elhelyezése az egészség-betegség tengely mentén is. A továbbképzés igyekszik a fenti szempontok szerint értelmezni a problémákat és bemutatni a megoldási lehetőségeket az idősekkel foglalkozó szakemberek számára.

A tervezett tavaszi továbbképzéseinket hamarosan a csatolmányban megtalálható továbbképzésnaptárban találják.

Jelentkezni jelentkezési lap alapján lehetséges postai úton, faxon, e-mail-ben való visszaküldéssel.

Jelentkezési lap

Egészségügyi továbbképzés Kecskeméten

Tájékoztatjuk az egészségügyben dolgozókat, hogy a klinikai pszichológia alapjait ismertető,

“A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA ELMÉLETI ALAPJAI A GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ MUNKÁBAN”

című, ETI 241/2011 engedélyszámú akkreditált elméleti továbbképzésünket

2013. SZEPTEMBERÉBEN elindítjuk

KECSKEMÉTEN, az ESZI OKTATÁSI KÖZPONTBAN

A továbbképzés időpontjai: 3 alkalom: 2013. szeptember 11-12-13-án (szerda – csütörtök –pénteki napokon)

A továbbképzés helyszíne: Kecskemét, Piaristák tere 7. (Rendelőintézet oktatóterme)
A továbbképzés pontértéke: A-32 pont (választható pontok)
Ára: 32.000.Ft/ fő.
Oktató: Szalai Katalin klinikai szakpszichológus a Balatonfüredi Állami Szívkórházból.
A tanfolyam az egészségügy valamennyi területén tevékenykedő szakdolgozó kolléga pszichológiai ismereteinek bővítésére (és pontszerzésére) alkalmas.

Bővebb információért a 06 87 482 533-as vagy a 06 20 32 72 177-es telefonszámokon érhettek el.

Jelentkezési lapok beküldési határideje: 2013. június 30. – a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk.

Csatolmányok:

2. jellap klinpszich KKmét.

1. FELN-TT KLINPSZICH rövid tematika

TÁMOP 3.1.2.-12/2-2012-0020 Digitális taneszközfejlesztés pályázat indítása

Július elején kezdetét veszi a TÁMOP 3.1.2-12/2-2012-0020 jelű „Digitális taneszközfejlesztés – a magyar nyelv és irodalom, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés-sport, idegen nyelv és digitális kompetencia műveltségterületen” című program, amely 18 iskola, 89 tanár és 20 informatikai szakember bevonásával állítja össze a digitális tananyagot, és várhatóan 2014 nyarára készül el.

A projektben az anyanyelvi kommunikáció, a vizuális nevelés, ének-zene és testnevelés (mozgások ábrázolása) és idegen nyelv tantárgyak anyagát adoptáljuk. A folyamatos elérhetőség érdekében a program keretében a klasszikus e-learning struktúra mellett mobil applikációt is tervezünk létrehozni, amelyek először a legkisebbek, az általános iskolások tanulását hivatottak megkönnyíteni.

A fejlesztés során folyamatos igényfelmérést végzünk, rendszeres visszajelzést várunk a tesztelő tanároktól, diákoktól. Az igényfelmérést követve folyamatosan fog bővülni a tananyag.

Jogos lehet a kérdés, hogy miért van szükség például a testnevelésből e-learning tananyagra? A tanítási egység részletében kidolgozott és minden mozdulat rajzolt formában biztosítja az alapos elsajátítást. A közép és emelt szintű érettségire felkészítő e-learning tananyag összefoglalja az érettségire való felkészüléshez szükséges ismeretanyagot. Ezek után már csak a diákok akaraterején múlik, hogy mennyire pontosan sajátítják el az adott mozdulatot. Ugyanezen struktúra alapján működik a rajz, vagy idegen nyelv elsajátítása. De az ének-zene tantárgy megtanulását is nagyban segíti pl. a pontos hangok felidézésének lehetősége.

TÁMOP 3.1.2.-12/2-2012-0020

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. április 18.-i döntése alapján az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez Kiadónk, és négy konzorciumi partnere által benyújtott „Digitális taneszközfejlesztés – a magyar nyelv és irodalom, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés-sport, idegen nyelv és digitális kompetencia műveltségterületen” című, TÁMOP 3.1.2-12/2-2012-0020 jelű pályázatát Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 360 184 520 Ft, azaz háromszázhatvanmillió-száznyolcvannégyezer-ötszázhúsz Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

1 3 4 5