Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és a Learning Kft. és az Observans Kft. és az Oktker-Nodus Kiadó Kft. közösen szervez az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében szociális továbbképzéseket az ország több településén.

JELENTKEZÉS A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. informatikai rendszerén az alábbi linken érhető el, ahol lehet jelentkezni a képzésre: http://www.efop311.hu/
Ezen az oldalon a „Jelentkezés a képzésre” menüponton keresztül jutnak el a pályázók a regisztrációs felületre.
Valamint ezen az oldalon a hírek menüpont alatt megtalálhatóak a pályázati felhívások és mellékleteik, amelyek alapján tudnak pályázni.

1.) Családközpontú pedagógia gyakorlata
Nyilvántartási szám: T-05-047/2016
Óraszám: 30 óra
Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 45 pont

A családközpontú pedagógia a család működésének rendszerszemléletű megközelítésén alapul, lényegi kiindulópontja, hogy az intézményes nevelés sikeressége nagymértékben függ attól, hogy a nevelő mennyire ismeri az egyes gyermekek családi hátterét, a családi nevelés jellemzőit, mennyire támaszkodik annak értékeire és hogyan tudja támogatni a szülőket gyermekeik nevelésében, szülői kompetenciájuk erősítésében.

Témák:
1. A család
2. Családközpontú pedagógia
3. A családok támogatása és a bevonás háttértényezői
4. A családok bevonódásának, részvételének elősegítése
Számonkérés, vizsga, értékelés

A képzésen résztvevők Igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről, melynek feltétele, hogy a résztvevő nem haladta meg a megengedett hiányzás (10 %) mértékét, illetve sikeres záróvizsgát tett.

2.) Játék az első életévekben
Nyilvántartási szám: T-05-046/2016
Óraszám: 30 óra
Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 50 pont

 „A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést” – olvashatjuk A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában.

A játék (mind a tevékenység, mind az eszközök, mind a gyermek játékához való viszonyulás) erősen szociokulturális kontextusfüggő. Napjainkban a bölcsődei szakemberek más családokkal, más szülőkkel és más gyermekekkel találkoznak, mint akik az 1990-es években látogatták a bölcsődét. 2009-ben indult a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés, 2016 januárjától a felsőfokú végzettséggel rendelkező, pedagógus munkakörben dolgozó bölcsődei szakemberek a pedagógus életpálya modell hatálya alá tartoznak. Ezek a változások indokolttá teszik a felsőoktatás szemszögéből való elemzést is. A pedagógus képzési területhez tartozó más képzések irányába való átjárhatóság és a pedagógus minősítési rendszer kívánalmainak való megfelelés érdekében szükségessé válik a bölcsődei játékpedagógia új elemekkel való bővítése is, az egyik legfontosabb újdonság a kisgyermeknevelő reflektivitásának, önreflektivitásának erősítése.

A szakemberképzés és a továbbképzések hallgatóinak szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy egységes keretbe foglaljuk azokat a legfontosabb témákat, melyeket a 0-3 éves korosztály játékáról tanulmányozni szükséges.

Elméleti megközelítésekből kiindulva mutatjuk be a játék funkcióit és az első években zajló fejlődés főbb jellemzőit, érintve a sajátos nevelési igényű gyermekek játékának alakulását is. Elemezzük a játéknak a családi nevelésben betöltött szerepét, kitérve korunk néhány jellemző tendenciájára. Összefoglaljuk a bölcsődepedagógia legfontosabb alapjait, definiálva olyan alapfogalmakat, mint pl. a tervezés, szervezés, támogató, megerősítő attitűd, stb., melyek elvi alapul szolgálnak a módszertani keretek megrajzolásához. Új elemként körvonalazzuk a kisgyermeknevelő játszókompetenciáját Nagy József kompetenciamodellje (Nagy, 2007) és Kovácsné Bakosi Éva óvónői játszóképesség-modellje (Kovácsné Bakosi, 2008) segítségével. Ezt követően részletezzük a kisgyermeknevelőnek a játékkal kapcsolatos feladatait, ezen belül a feltételek megteremtését, a támogató-megerősítő jelenlétet, a gyermek igényeihez igazodó bekapcsolódást, részvételt, a gyermek játéktevékenységének megfigyelését, elemzését, dokumentálását, a kisgyermeknevelők játékkal kapcsolatos tevékenységének megfigyelését, elemzését, dokumentálását, érintjük az önreflexió kérdéskörét, a játékban jelentkező nehézségek kezelését, a szülői kompetencia erősítését a játék területén.

A képzésen résztvevők Igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről, melynek feltétele, hogy a résztvevő nem haladta meg a megengedett hiányzás (10 %) mértékét, sikeres záróvizsgát tett, valamint elkészítésre és leadásra került egy „saját portfólió”.

 

3.) Mozgás és környezettudatosság
Nyilvántartási szám: T-05-045/2016
Óraszám: 30 óra
Továbbképzés elvégzésért kapható pontszám: 45 pont

A mozgásfejlődés a gyermek fejlődésének egyik kitüntetett területe. Az utóbbi évek kutatási eredményei alapján egyre inkább bizonyított, hogy a mozgásfejlődés alakulása befolyással bír más (pl. a kognitív) funkciók fejlődésének alakulására.

A továbbképzés első része a mozgásfejlődés főbb állomásainak és mozgásfejlődés támogatása helyes módjainak részletes bemutatásával, az atipikus fejlődés jellemzőinek ismertetésével nyújt segítséget a szakembereknek és a szülőknek a kisgyermek mozgásfejlődéséhez való viszonyulás alakításához.

A továbbképzés másik fő része a környezettudatosság alapjainak megismeréséhez, a kisgyermek és a környezete közötti ideális viszony megalapozásához nyújt segítséget.

Témák:
A csecsemő és a kisgyermek mozgásfejlődése
Környezettudatos nevelés

A képzésen résztvevők Igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről, melynek feltétele, hogy a résztvevő nem haladta meg a megengedett hiányzás (10 %) mértékét, sikeres záróvizsgát tett, valamint elkészítésre és leadásra került egy „saját portfólió”.