Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

Magyar nyelv és irodalom

Tankönyv:

Az anyanyelvi képességek differenciált fejlesztése
Kiadói kód: OT-0011

Szerzők: Zsolnai Józsefné, Kiss Éva, Györe Géza, Laboda Erika, Horváth Erika, Szép Zita, Pillmann Judit, Sütő Tünde, Máté Magdolna
Szerkesztő: Papp Ágnes

Tanári instrukciókkal ellátott gyakorlatok, feladatok gyűjteménye, amelyekhez kapcsolódnak rövid, a feladatmegoldásához szükséges ismeretátadó szövegek.  5.000 gyakorlatot és  feladatot tartalmaz az 1-5. évfolyam számára.  Olyan strukturált feladatsorokat,  melyeket nem kell különböző tanulási forrásokból összeválogatni, hanem a pedagógusok egyben kapnak kézhez, és használhatnak a napi pedagógiai gyakorlatukban. Mindez a NAT által szorgalmazott valamennyi anyanyelvi tárgyhoz kötődő tudásterület részelemeit együtt kezeli.

Taneszközünk a dr. Zsolnai József és kutatócsoportja által kidolgozott és folyamatosan fejlesztett Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program neveléselméleti alapjaira épül.

Termékünk olyan feladatbank, amely az anyanyelvi nevelés szinte minden területét következetesen érinti, és szisztematikusan dolgozza fel. Az alábbi területeken:

 • Információs szövegek, dokumentumszövegek, elbeszélő és leíró szövegek biztosítása a gazdag műfajú olvasáshoz
 • Iskolai és iskolán kívüli önművelés támogatása
 • Könyvtárhasználat támogatása
 • Gyorsolvasás: látószögnövelés, perifériás látás fejlesztése, adatkeresés, jel- és szókeresés, hibakeresés, a koncentráció fejlesztése érdekében; szinonimakeresés, szóteremtés a szókincsfejlesztés céljából; nyelvi kreativitás fejlesztése, skipping, skimming a lényegkiemelés tanulása érdekében.
 • Helyesírás fejlesztése változatos feladatokkal
 • A grammatika, a grammatkai elemzés tanulásához változatos feladatok a szöveg minél jobb és minél gyorsabb megértése érdekében
 • Helyes internethasználat az olvasás és az információszerzés szolgálatában: az internet motiváló hatásának és sokszínűségének kihasználása
 • Beszédtechnika, a szépen hangzó magyar beszéd tanulása
 • Beszédfejlesztés sokféle műfajban és változatos társas helyzetekben
 • Az illemtudó viselkedés tanulása sokféle helyzetben az elfogadásért
 • Fogalmazás – műfaji gazdagságra törekvés, a hatékony írásbeli kifejezés tanulása
 • Irodalmi szövegek biztosítása az irodalomtanuláshoz, az irodalmi kultusz ápolása, vers- és prózamondás tanulása

A feladatbank egyéb jellemzői

 • A feladatok tevékenykedtetőek. ahol szükséges volt, tanári javaslatokat tartalmaznak.
 • Építenek a tanulók saját tapasztalataira
 • Az instrukciók strukturáltak, rövidek, a gyerekek által jól dekódolhatók.

A szemléltetéshez az alábbi elemeket használjuk:

 • Fotók
 • Grafikák
 • Ábrák
 • Filmek
 • Zörejek
 • Beszédfelvétel

Lehetnek a megoldási tempójukban vagy ellenőrzési értékelési megoldásaikban egyaránt a tanuló által vagy a gép által vezéreltek.