Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

Vizuális kultúra

Tankönyv:

Vizuális kultúra digitális gyűjtemény
Kiadói kód:
OT-0014

Szerzők: Heffner Anna, Dorosmai Erzsébet, Bősenbach Erzsébet
Szerkesztő: Dr. Illyné Újvári Irén

Az 1-2. és 5-6. évfolyam számára elkészített tananyag épít a vizuális önkifejezés élményére. Ennek a célnak a szolgálatába állítja a különböző interaktív módszereket és munkaformákat.  A tananyag kiterjed a mozgóképkultúra és médiaismeret tantervi részterületre is kapcsolatot teremtve a vizuális kultúra és az informatikai kulcskompetenciák között.

A vizuális kultúra digitális gyűjtemény minden évfolyamon két fő részből tevődik össze: tanmenetjavaslatból és magából a digitális tartalomból.

A pedagógusoknak szóló tanmenetjavaslat olyan komplex tananyagstruktúra, amely segítségével minden tanító, rajztanár összeállíthatja az optimális tanulási folyamattervet saját tanulócsoportja számára (benne egy-egy tanóra, foglalkozás témáival, feladataival, feladatsoraival, a felhasználandó tanulási és tanítási forrásokkal és egyéb segédletekkel).

A 107 db tanmenetjavaslat a Tálca menüben található. Egy-egy téma anyaga tanítási órá(k)ra lebontva, a hozzátartozó tananyagelemekkel (kép, videó, feladat stb.) együtt, ún. Tálcára készítve áll a pedagógus rendelkezésére. Ezzel segítve az órára való felkészülését és az órai munkáját. Természetesen – saját elképzelései szerint – az előre elkészített tálca tartalmaktól eltérőket is létrehozhat, melyeket az adott osztályra, tanulócsoportra szabhat.

A gyűjtemény legterjedelmesebb eleme, a több mint 3500 digitális képet tartalmaz. Az első osztályban mintegy 800, a 2. osztályban közel 500, az 5. osztályban 1200, a 6. osztályban mintegy 1100 digitális kép segíti a vizuális feladatok megoldását, az egyes vizuális témák, technikák, műfajok szemléltetését vagy éppen – a felső tagozaton – a művészettörténeti korszakok jellegzetes alkotásainak megismertetését. A kiválogatott képek a vizuálisan észlelhető világ teljességét törekszenek illusztrálni, a természeti és épített környezet objektumaitól a különböző korszakok és kultúrák jellegzetes produktumáig. Vagy éppen a magyar paraszti kultúra tárgyaitól a kortárs művészetig, bármire találhat példát a képtárban a felhasználó.

A Feladattár bizonyos elemei csak a pedagógusoknak szólnak. Más részüket viszont a diákok és a pedagógusok egyaránt használhatják. Jellegüknél fogva kétféle feladat található itt:

  • Digitális feladatok
  • Ellenőrző digitális feladatok

A Tanári füzetekben (e-book) szépirodalmi szövegek (mesék, regényrészletek, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák) ismeretközlő szövegek és tevékenységleírások között böngészhet a felhasználó pedagógus és diák. E szövegek jellegzetessége, hogy – egy-két kivételtől eltekintve – mindegyik képekkel illusztrált. Némelyikük hosszabb terjedelmű (mint például az őskor művészetéről szóló szöveg), míg a többségük alig haladja meg a 4-5 oldalt. Az e-book-oldalak kinyomtathatók, másolhatók. A vizuális kultúra tanulás-tanítás folyamatában tanórai feladatokba ágyazva vagy éppen önművelődési céllal is felhasználhatók. A mintegy 115 e-book közül 30 az elsősök, 15 a másodikosok, 32 az ötödikesek és 38 pedig a hatodikosok tananyagcsomagjában került leírásra. Mindegyikük feladathoz, feladatsorhoz kapcsoltan és anélkül is felhasználható.

A PowerPoint prezentációknál a művészettörténet tanulásához találunk diasorokat az 5. és a 6. osztály számára.

A vizuális kultúra digitális gyűjtemény fejlesztői remélik, hogy a gyűjtemény változatos, érdekes és interaktív elemeivel, valamint könnyű kezelhetőségével elnyeri a felhasználó pedagógusok és diákok tetszését. Továbbá a pedagógus kollégák alkotó módon továbbfejlesztik és saját gyakorlatukkal gazdagítják ezt a gyűjteményt.