Translation
MagyarEnglishDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress
Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2017. évben

2018. vállalkozási időpontok:

Kiskunfélegyháza

- 2018.04.04-05

Kalocsa TAVASZ
- 2018.04.12-13

Cegléd TAVASZ:
- 2018.05.02-03

Dömsöd:
- 2018.05.09-10

Szabadszállás:
- 2018.06.13-14

Kalocsa ŐSZ
- 2018.09.27-28

Cegléd ŐSZ
- 2018.10.08-09

Veszprém:
- 2018.11.22-23
- 2018.11.29-30


2018. ÁH időpont:

Cegléd:
- 2018.05.28-29


Jel. lap 2018 Kiskunfélegyháza
Jel. lap 2018 Kalocsa tavasz
Jel.lap 2018 Cegléd tavasz
Jel. lap 2018 Dömsöd
Jel. lap 2018 Szabadszállás
Jel. lap 2018 Kalocsa ősz
Jel. lap 2018. Cegléd ősz
Jel. lap 2018 Veszprém

Jel. lap 2018 Cegléd ÁH

Vizuális kultúra

Tankönyv:

Vizuális kultúra digitális gyűjtemény
Kiadói kód:
OT-0014

Szerzők: Heffner Anna, Dorosmai Erzsébet, Bősenbach Erzsébet
Szerkesztő: Dr. Illyné Újvári Irén

Az 1-2. és 5-6. évfolyam számára elkészített tananyag épít a vizuális önkifejezés élményére. Ennek a célnak a szolgálatába állítja a különböző interaktív módszereket és munkaformákat.  A tananyag kiterjed a mozgóképkultúra és médiaismeret tantervi részterületre is kapcsolatot teremtve a vizuális kultúra és az informatikai kulcskompetenciák között.

A vizuális kultúra digitális gyűjtemény minden évfolyamon két fő részből tevődik össze: tanmenetjavaslatból és magából a digitális tartalomból.

A pedagógusoknak szóló tanmenetjavaslat olyan komplex tananyagstruktúra, amely segítségével minden tanító, rajztanár összeállíthatja az optimális tanulási folyamattervet saját tanulócsoportja számára (benne egy-egy tanóra, foglalkozás témáival, feladataival, feladatsoraival, a felhasználandó tanulási és tanítási forrásokkal és egyéb segédletekkel).

A 107 db tanmenetjavaslat a Tálca menüben található. Egy-egy téma anyaga tanítási órá(k)ra lebontva, a hozzátartozó tananyagelemekkel (kép, videó, feladat stb.) együtt, ún. Tálcára készítve áll a pedagógus rendelkezésére. Ezzel segítve az órára való felkészülését és az órai munkáját. Természetesen – saját elképzelései szerint – az előre elkészített tálca tartalmaktól eltérőket is létrehozhat, melyeket az adott osztályra, tanulócsoportra szabhat.

A gyűjtemény legterjedelmesebb eleme, a több mint 3500 digitális képet tartalmaz. Az első osztályban mintegy 800, a 2. osztályban közel 500, az 5. osztályban 1200, a 6. osztályban mintegy 1100 digitális kép segíti a vizuális feladatok megoldását, az egyes vizuális témák, technikák, műfajok szemléltetését vagy éppen – a felső tagozaton – a művészettörténeti korszakok jellegzetes alkotásainak megismertetését. A kiválogatott képek a vizuálisan észlelhető világ teljességét törekszenek illusztrálni, a természeti és épített környezet objektumaitól a különböző korszakok és kultúrák jellegzetes produktumáig. Vagy éppen a magyar paraszti kultúra tárgyaitól a kortárs művészetig, bármire találhat példát a képtárban a felhasználó.

A Feladattár bizonyos elemei csak a pedagógusoknak szólnak. Más részüket viszont a diákok és a pedagógusok egyaránt használhatják. Jellegüknél fogva kétféle feladat található itt:

  • Digitális feladatok
  • Ellenőrző digitális feladatok

A Tanári füzetekben (e-book) szépirodalmi szövegek (mesék, regényrészletek, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák) ismeretközlő szövegek és tevékenységleírások között böngészhet a felhasználó pedagógus és diák. E szövegek jellegzetessége, hogy – egy-két kivételtől eltekintve – mindegyik képekkel illusztrált. Némelyikük hosszabb terjedelmű (mint például az őskor művészetéről szóló szöveg), míg a többségük alig haladja meg a 4-5 oldalt. Az e-book-oldalak kinyomtathatók, másolhatók. A vizuális kultúra tanulás-tanítás folyamatában tanórai feladatokba ágyazva vagy éppen önművelődési céllal is felhasználhatók. A mintegy 115 e-book közül 30 az elsősök, 15 a másodikosok, 32 az ötödikesek és 38 pedig a hatodikosok tananyagcsomagjában került leírásra. Mindegyikük feladathoz, feladatsorhoz kapcsoltan és anélkül is felhasználható.

A PowerPoint prezentációknál a művészettörténet tanulásához találunk diasorokat az 5. és a 6. osztály számára.

A vizuális kultúra digitális gyűjtemény fejlesztői remélik, hogy a gyűjtemény változatos, érdekes és interaktív elemeivel, valamint könnyű kezelhetőségével elnyeri a felhasználó pedagógusok és diákok tetszését. Továbbá a pedagógus kollégák alkotó módon továbbfejlesztik és saját gyakorlatukkal gazdagítják ezt a gyűjteményt.