Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

A lelki egészség megőrzése és fejlesztése az önismeret segítségével

Alapítási engedély szám: 575/53/2017
Alapító neve: Innovatív Műhely Szolgáltató Bt.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 05. 02.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők tapasztalatot nyerjenek a sajátélmény-jellegű személyiségfejlesztés terén, és elsajátítsák a személyiség-lélektan alapismereteit, melynek segítségével árnyaltabb, szakszerűbb módon lesznek képesek megismerni és értékelni tanítványaik alapvető személyiségjegyeit. A legfontosabb cél, az önismereti tudatosság megőrzése, növelése mellett az, hogy a résztvevők legyenek képesek tudatosan csökkenteni saját sztereotípiáik befolyását tanítványaik megítélésében, értékelésében. Továbbá segítsék elő tanítványaik pozitív szocializációját az alapvető szociális szerepek és kommunikációs formák játékos gyakoroltatásával. Kiemelt cél, hogy a résztvevők sajátítsák el, és nevelőmunkájukban hatékonyan használják a továbbképzésen tanult kreatív-fejlesztő gyakorlatokat tanulóik adottságainak, képességeinek, érdeklődési köreiknek (önfeltárás, önfejlesztés) kibontakoztatásában.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az önismeret egy olyan önmagunkra irányuló lelki folyamat, amely során megismerjük személyiségünk tulajdonságait, képességeit, szándékait, érzelmeinket, gondolatainkat és mindezek együttes működését.

Azoknak íródott ez a tréning, akik érteni akarják, hogy mi zajlik bennük, tudni akarják hogyan ismerhetőek fel a problémák valódi okai, s hogyan lehet leküzdeni azokat. Olyan pedagógusoknak, akiknek a munkáját a szakmai ismereteken túl a tanítványaik irányítása, a velük való kapcsolattartás vagy éppen a közösségben való hatékony kommunikáció fémjelez.

A tanfolyam végére a pedagógusok

– megismerik az alapvető, saját személyiségjegyeiket, és elsajátítják az alapvető személyiség-lélektani alapismereteket
– tapasztalatot szereznek a sajátélmény-jellegű önismereti munka terén
– kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb személyekké válhatnak
– képessé válnak a tudatosabb életvezetésre és döntésre
– felelősséget vállalnak önmagukért, s egy-egy problémás helyzet megoldásánál a saját érzéseiket fogják először keresni
– képesek lesznek figyelni magukra, tisztán és érthetően megfogalmazni véleményüket, szándékukat és érzéseiket

A tanfolyam során
– tapasztalatot szereznek az önismeret terén, képesek lesznek az önmeghatározásra és önfejlesztésre
– bepillantást nyernek a személyiség-lélektan alapjaiba, bővítik ismereteiket az ÉN-ről (a személyiségelméletek tükrében áttekintést kapnak fejlődéséről, felépítéséről és szerepéről)
– megtanulják feloldani szorongásaikat és félelmeiket, fordítani sorskönyvükön
– képessé válnak személyiségükkel – mint tudatosan használt „eszközzel” – indirekt, közvetlen, ún. saját élmény – jellegű nevelőmunkát végezni úgy, hogy a tudatosság növelésével érett, pozitív énképet és gondolatokat, érzelmeket sugároznak önmaguk és környezetük felé.

A gyakorlat és elmélet aránya: 75 – 25%.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

1. A záró ellenőrzés két részből áll: reflexiós levél és hallgatói kérdőív.
a) Minden résztvevő megír egy reflexiós levelet. Számot ad megszerzett elméleti ismereteiről, megfogalmazza a tanult módszerekkel kapcsolatos saját élményeit, véleményét és tapasztalatait.
A reflexiós levél térjen ki a következőkre:
1. Milyen új ismereteket szerzett önmagáról (attitűdök, karakter, főbb jellemvonások, érdeklődés, képességek, motivációk, “világnézet”, érettség, életút stb.)?
2. Hogyan kívánja az így megszerzett ismereteit “kamatoztatni” a jövőben, pályája és magánélete során (önfejlesztés, pozitív “sorsfordítás, játszmák leépítése, céltudatos életút-tervezés stb.)?

b) A hallgatói kérdőív tartalmazza a konkrét tematikai elemeket, mely kapcsán információt gyűjt a trénerek működéséről, a tréning felépítettségéről, struktúrájáról és színvonaláról.

2. Formai követelmények
A reflexiós levél terjedelme maximum 4 oldal A/4-es lapon, (elfogadható 60%-tól), melynek leadási határideje a tréning lezárását követő 10. nap.

A munkaformákon való részvétel: az összóraszám 100%-a.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevők:
Képesek felismerni az alapvető, saját személyiségjegyeiket és feltárni szakmai motivációikat.
Ismerjék egyes lélektani készségük aktuális szintjét és minőségét.
Jártasak a kreatív önfejlesztő módszerek használatában.
Ismerjék a helyes önértékelés módozatait s annak szükségességét.
Képesek írásban és szóban megfogalmazni véleményüket anélkül, hogy konfrontációs helyzetet teremtenének.
Képesek az öndefiniálásra, a személyiségfejlesztési célok előkészítésére és a tudatosság növelésével saját-élményű nevelőmunkát végezni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A záró ellenőrzés két részből áll: reflexiós levél és hallgatói kérdőív.
a) Minden résztvevő megír egy reflexiós levelet. Számot ad megszerzett elméleti ismereteiről, megfogalmazza a tanult módszerekkel kapcsolatos saját élményeit, véleményét és tapasztalatait.A reflexiós levél térjen ki a következőkre:1. Milyen új ismereteket szerzett önmagáról (attitűdök, karakter, főbb jellemvonások, érdeklődés, képességek, motivációk, “világnézet”, érettség, életút stb.)?
2. Hogyan kívánja az így megszerzett ismereteit “kamatoztatni” a jövőben, pályája és magánélete során (önfejlesztés, pozitív sorsfordítás, játszmák leépítése, céltudatos életút-tervezés stb.)?
b) A hallgatói kérdőív tartalmazza a konkrét tematikai elemeket, mely kapcsán információt gyűjt a trénerek működéséről, a tréning felépítettségéről, struktúrájáról és színvonaláról.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szakos tanár, tanító, óvodapedagógus; Óvodapedagógus, tanító, általános- és középiskolai tanár.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

A 2019. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Kistelek 2019.04.25.-04.27.