Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

Családpedagógia 6 éven aluli gyermekkel foglalkozó szakembereknek

Program alapítási engedélyszáma: 27282/147/2016
A minősítés érvényes: 2021. 12. 23.
Továbbképzés pontértéke: 30 pont
Továbbképzés időtartama: 30 óra (E: 15,5 óra, Gy: 14,5 óra)
Minimum-maximum létszám: 10-25 fő
Továbbképzés díja: 38.000 – 60.000,-Ft

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja hogy a résztvevőknek ismereteket nyújtson a családokkal való hatékony kommunikációról pedagógiai munkaformák közül az egyéni bánásmódról és családkonzultációról. Cél az ismereteik bővítése az egyes kapcsolati munkaformákra vonatkozó elméletekkel illetve módszertani repertoárjuk gazdagítása, melyekkel még hatékonyabbá válnak a családokkal történő konstruktív beavatkozások tervezésében.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvoda és a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése érdekében szükséges az óvodák és családi napközik munkatársainak továbbképzése, szakmai támogatás, valamint az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének elősegítése.
Ezt kívánja elősegíteni a Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek című továbbképzés. A család rendszerként való fogalmának hangsúlyozása, mely rendszer fejlődhet, javítható, védelmet nyújt. A család a szeretet-kapcsolat erőrendszere. A továbbképzés lehetőséget nyújt az intrapszichés és interperszonális történések elemzésére, a konfliktuskezelési technikák megismerésére, valamint az egyéni stratégiák kidolgozásához. Strukturált technikákkal, személyiségfejlesztő és önismereti gyakorlatokkal kívánjuk formálni a szakma szempontjából fontos attitűdöket és értékeket. A szakemberek megismertetése a csoportszobai interakciók kommunikációs szinten történő elemzésével, értelmezésével. További cél a csoportszobai interakciók elemzéséhez szükséges hatékony kommunikáció megtapasztalása, a hozzátartozó technikák jelentősége a nevelőmunkában.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevők rendelkeznek a kisgyermekkel való foglalkozáshoz szükséges családpedagógiai ismeretekkel. Értik és ismerik a rendszerszemléletű megközelítés lényegi elemeit. Rendelkeznek a nevelőmunkához szükséges kommunikációs alapismeretekkel. Képesek – a gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására, – a gyermekintézmény partnereivel előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert kialakítására, – szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen képesek kommunikálni, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni. Felismerik és hatékonyan kezelik a krízishelyzeteket. Törekszenek a kulturális önazonosság megőrzésének, ápolásának elősegítésére és a gyermekközösségbe történő beilleszkedés támogatására.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, pszichológus, orvos, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociális szervező, védőnő; csecsemő- és kisgyermeknevelő, orvos, pszichológus, pedagógus,
védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség
– megelõzõ szakmai gyakorlat: –
– egyéb, éspedig:-

Az ismeretek számonkérésének módja:
Elméleti tudást ellenőrző feladatsor – teszt kitöltése.
A teszt kérdési a képzés során elsajátított fogalmak ismeretére kérdez rá.
A teszt a professzionális pedagógusi kommunikáció, a rendszerszemlélet, a reflektivitás, a kritikiai gondolkodás, és a krízishelyzetek kezelése témakörökben tartalmaz feleletválasztásos formában kérdéseket.
A résztvevők a képzés végén, az utolsó foglalkozás napján, kontaktórán kívüli időkeretben tesztet töltenek ki A teszt a kérelemhez csatolva a Dokumentumok között található.
Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak és elméleti ismeretek pontos és szakszerű használata.
A teszt értékelése: Megfelelt – nem felelt meg minősítés.
A résztvevő 15 jó válasz esetén megfelelt minősítést kap.
A tanúsítvány kiadásának feltétele részvétel a foglalkozások 90 %-án, valamint a záró – teszt kitöltése minimum 15 helyes válaszadással.