Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

IKT eszközök a tanítás-tanulás szolgálatában a tanórán

Alapítási engedély szám: 9/282/2018
Alapító neve: OKTKER – NODUS Kiadó Kft.
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 10. 17.
Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzésben résztvevők olyan IKT ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudják fejleszteni a tanulók készségeit és képességeit. Ismerjék az interaktív tábla, a projektor és a hordozható számítógép használatát, valamint azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik az IKT eszközök használatát tanórákon. Tudjanak ezen eszközök és módszerek, valamint a prezentáció készítés és az Internet felhasználásnak segítségével óravázlatot összeállítani, IKT eszközökkel támogatott tanórát tervezni, előkészíteni és megtartani. Együtt tudják használni a kooperatív módszereket és az IKT eszközöket a tanítás előkészítésében és lebonyolításában. Legyenek olyan ismeretek birtokában, amelyek alkalmassá teszik őket újabb IKT eszközök és módszerek befogadására, folyamatos önképzésre.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár; tanító, általános iskolai vagy középiskolai tanár.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: alapvető számítógép-használati ismeretek
A program tartalmának rövid ismertetése:
A gyorsan fejlődő informatika lehetővé teszi, hogy az IKT eszközök használata megjelenjen a tanórán és a tanóra előkészítésekor is. E továbbképzés elvégzése lehetővé teszi a pedagógusok számára, hogy alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a számítógépek, a projektorok és az interaktív tábla együttes tanórai használatáról, valamint az IKT eszközökkel támogatott tanóra tervezésről.

A továbbképzésre jelentkezhet, aki az alábbi végzettségek bármelyikével rendelkezik: tanító vagy bármely szakos általános iskolai vagy középiskolai tanár. Egyéb jelentkezési feltétel: alapvető számítógép-használati ismeretek.

Minimum részvétel a továbbképzésen az összóraszám 90 százaléka, azaz 27 óra.

Tematikai egységek:
– Számítástechnikai alapismeretek, Internet használata, prezentáció készítésének alapjai. (Ismeretek felelevenítése, egy szintre hozása, számítógépes gyakorlat). Prezentáció készítés áttekintése, kiegészítése (szövegek, képek, mozgóképek, animációk, hangok, hivatkozások stb. elhelyezése a prezentációba). Internetes tananyaggyűjtés gyakorlata. (5 óra)
-A számítógép, a projektor és az interaktív tábla összekacsolása, üzembe helyezése, beállítása, felhasználás lehetőségeinek ismertetése. Prezentáció vetítése aktív táblára, interaktív felhasználása. (5 óra)
– A kompetencia alapú oktatás elemei, kooperatív módszerek. Az IKT eszközök használatának módszertana. Együttes használatuk a tanórák előkészítésében és megtartásában. A konkrét módszerek ismertetése, gyakorlása interaktív tábla felhasználásával. (5 óra)
– IKT eszközökkel támogatott tanóra megtervezése. Cél meghatározása, módszerek és eszközök kiválasztása, tanóra szerkezet kialakítása anyaggyűjtés, feldolgozása. Mintaóra bemutatása. Interaktív tábla használata. Egy közösen tervezett óra előkészítése, bemutatása. (5 óra)
– Az egyes tantárgyak tananyagainak feldolgozása kooperatív módszerekkel IKT eszközök felhasználásával. Egy választott tanóra megtervezése, bemutatása csoportmunkával a kiadott segédletek felhasználásával. Házi feladat (Az egyes hallgatók által kiválasztott témában egy tanóra óravázlatának elkészítése). (5 óra)
– A házi feladatként elkészített óravázlat alapján az interaktív tábla felhasználásával önállóan tananyagelemeket készítenek és gyűjtenek, tanórát terveznek, majd azt be is mutatják. (5 óra) A hallgatók néhány óra elméleti ismeretközlésen kívül valamennyi foglalkozáson számítógépet használnak. Mintafeladatokon gyakorolnak, házi feladatokat kapnak és oldanak meg.

A továbbképzésen az elméleti tananyag elsajátítása után mintafeladatokon gyakorolnak az oktató irányításával valamint házi feladatokat kapnak és oldanak meg.

Záró feladatként egy választott témában óravázlatot készítenek. A vázlat alapján egy IKT eszközökkel támogatott tanórát állítanak össze a hallgatók. A téma bemutatása interaktív tábla, projektor és számítógép felhasználásával történik.

Az értékelés szempontjai:
-az óravázlat felépítése;
-a tanult módszereknek és az IKT eszközök alkalmazásának mértéke és minősége;
-eszközhasználat színvonala.
Az elõírt tartalmi követelmények:
– Tudja összekapcsolni, üzembe helyezni és önállóan használni a projektort, az interaktív táblát és a számítógépet.
– Legyen képes a használathoz szükséges szoftverek telepítésére és az interaktív tábla kalibrálására.
– Önállóan használni tudja az IKT hardver eszközöket pl: számítógép, projektor, nyomtató, interaktív tábla.
– Ismerje és alkalmazni tudja az eszközök használatához szükséges szoftvereket pl: Windows operációs rendszer, Office irodai programcsomag, interaktív-tábla.
– Legyen képes egyszerű prezentáció készítésére és bemutatására az interaktív tábla használatával.
– Ismerje az internet böngészőket és tudja azokat használni a tananyaggyűjtéshez, a tanítás előkészítéséhez.
– Képes legyen az apróbb technikai hibák felismerésére és elhárítására.
– Alkalmazni tudja az IKT eszközök módszertanát a kompetencia alapú oktatás, a kooperatív tanulás és óravázlat elkészítésekor.
– Képes legyen a Záró feladat elkészítésére és bemutatására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az ellenőrzés módja: Egy választott témában, óravázlat elkészítése házi feladatként. Záró feladatként az óravázlat alapján egy IKT eszközzel támogatott tanóra összeállítása, bemutatása interaktív tábla, projektor és számítógép felhasználásával.

Az értékelés szempontjai:
– óravázlat felépítése;
– a tanult módszereknek és az IKT eszközök alkalmazásának mértéke és minősége;
– eszközhasználat színvonala.