Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

Mindennapi mozgás-öröm a gyermek testi és mozgásfejlődésében az óvodában és az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatán

Alapítási engedély szám: 9/225/2018
Alapító neve: Learning Innovation Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08. 23.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak a mindennapos óvodai foglalkozásokhoz és alsó tagozatos testnevelésórákhoz a kisgyermek mozgásfejlődésének tükrében.
Megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz.
További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek az óvodai és alsó tagozatos testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Figyelembe véve azt, hogy a testnevelés feladata elsősorban a szervezet sokoldalú, arányos fejlesztésének elősegítése, a testi képességek fejlesztése, a mozgásműveltség fokozása, valamint a mozgásigény felkeltése, kielégítése, született meg az a központi oktatáspolitikai elköteleződés, amely kötelezővé tette a mindennapos testnevelést a köznevelési intézményekben. A Nézőpont Intézet 2016. februári reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a lakosok 72%-a támogatja a mindennapos testneveléssel összefüggő reformokat.

Jelen továbbképzés főként szakmódszertani támogatást nyújt az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak a mindennapos testnevelési foglalkozások megvalósításához a kisgyermek mozgásfejlődésének alapos ismerete tükrében. Megismerteti a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz. Az óvodapedagógusok és a tanítók olyan módszertani tapasztalatokat szerezhetnek az óvodai és kisiskolai testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos óvodai és alsó tagozatos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

Az elsősorban gyakorlati tevékenységekre épülő program főbb tematikai egységei:
 Az óvodai-iskolai nevelés-oktatás szabályozása
 A kisgyermek fejlődéspszichológiai áttekintése
 A mozgásfejlődés elmélete
 Rendgyakorlatok
 Előkészítő gyakorlatok – gimnasztika
 Főbb tornagyakorlatok
 Főbb atlétikai gyakorlatok
 Főbb játékos gyakorlatok
 Játékok

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
 A továbbképzésen való minimum részvétel az összóraszám 90%-a.
 Egy részletes testnevelés foglalkozás- vagy óraterv összeállítása a tanult elvek alapján, egy szabadon választott korosztály számára. Az értékelés szempontjai: változatos gyakorlatok alkalmazása, műveletesített, pszicho-motorikus, affektív és esztétikai célok megfogalmazása, az alkalmazott módszerek és eljárások összhangja, a didaktikai eszközök megfelelősége, gyakorlati megvalósíthatóság. A dolgozat terjedelme: 2-4 A4-es oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt. A benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.

Az elõírt tartalmi követelmények:
Ismerje az óvodai/alsó tagozatos testnevelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Ismerje az életkori jellemzők és a kognitív folyamatok összefüggéseit.
Tudja a játékos tanulás szerepét.
Legyen képes változatos gyakorlatok végrehajtására a kisgyermek motoros fejlődését elősegítő gyakorlatrendszer köréből, mint például:
– rendgyakorlatok,
– előkészítő gyakorlatok – gimnasztika,
– tornagyakorlatok,
– atlétikai gyakorlatok,
– különböző típusú játékok.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró dolgozat: egy részletes testnevelés foglalkozás- vagy óraterv összeállítása a tanult elvek alapján, egy szabadon választott korosztály számára.
Az értékelés szempontjai: változatos gyakorlatok alkalmazása, műveletesített, pszicho-motorikus, affektív és esztétikai célok megfogalmazása, az alkalmazott módszerek és eljárások összhangja, a didaktikai eszközök megfelelősége, gyakorlati megvalósíthatóság.
A dolgozat terjedelme: 2-4 A4-es oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt.
A benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

A 2019. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Kistelek 2019.03.27.-03.29.