Translation

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. évben

2020. vállalkozási időpontok:

2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kiskunfegyháza: 2020.04.22-23

Kalocsa TAVASZ: 2020.04.27-28

Cegléd TAVASZ: 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Veszprém: 2020.06.04-05

Szabadszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa ŐSZ: 2020.09.28-29


2020. ÁH időpont: Cegléd: 2020.05.25-26
A jelentkezés feltétele a jelentkezési lapon található adatkezelési hozzájárulás. Adatkezelési tájékoztatónkat IDE kattintva olvashatja.

Jelentkezési lapok feltöltés alatt.. 2020. őszre halasztjuk az áthúzottakat: (2020.03.19.)

Kkfeh 2020.04.22-23

Kalocsa 2020.04.27-28

Cegléd 2020.05.06-07

Dömsöd: 2020.05.14-15

Cegléd ÁH: 2020.05.25-26

Veszprém: 2020.06.04-05

Szszállás: 2020.06.11-12

Kalocsa 2020.09.28-29

 

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

Alapítási engedély szám: 575/93/2017
Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/3805/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 08. 03.

Foglalkozási órák száma: 35
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzési program célja a pedagógus munkához szükséges digitális kulcskompetenciák fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
További célok:
– a résztvevők által a képzés során használt eszközök (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésének és a legfontosabb beállítási lehetőségek használatának megismertetése,
– egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveg (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkesztésének elsajátíttatása,
– annak megismertetése, hogyan lehet az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
– az interneten gyűjtött információk feldolgozásának, azok konkrét problémák megoldására való felhasználásának elsajátíttatása,
– az elektronikus levelezés során a csatolmányok használata módjának megismertetése,
– felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás), annak megismertetése, hogyan lehet azokat egyszerű módon elhárítani,
– megismertetni a közösségi portálok önálló használatának módját (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
– a résztvevők által a képzés során használt eszközök hanghívásra és szöveges üzenetküldésre történő használatának elsajátíttatása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzési program célja a pedagógus munkához szükséges digitális kulcskompetenciák fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
Témakörök:
– Ráhangolódunk a továbblépésre.
– Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása.
– Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata.
– Használjuk okosan, amit már tudunk.
– Én és a közösségi média I.
– Én és a közösségi média II.
– Ügyeket intézek otthon, fotelből.
– Személyre szabott eszközök.
– Még több ügyet intézek otthonról.
– Képzés zárása.
A program végén a résztvevő
– tudja a képzés során használt eszközeit (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önállóan működtetni, ismeri a legfontosabb beállítási lehetőségeket;
– jártas egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveg (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkesztésében;
– tud az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni;
– az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználja;
– jártas az elektronikus levelezés során csatolmányok használatában;
– ismeri az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és azok egyszerű elhárításának módját;
– jártas közösségi portálok önálló használatában (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem);
– jártas a képzés során használt eszközeinek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre történő használatában.
Az ellenőrzés módja:
Záró feladat: az utolsó kontaktóra után önálló gyakorlati feladatmegoldás, mely átfogóan tartalmazza az “Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés” tananyagegységeit.
Tartalma: egy konkrét információ keresése a rendelkezésre álló eszköz segítségével, majd az információnak vagy a helyének közzététele, megosztása egy általa ismert közösségi médiafelületen a bejegyzés láthatóságának korlátozásával, ennek hiányában utólagos törlésével.
Az értékelés szempontjai:
1. Képes-e az eszköz bekapcsolására?
2. El tudja-e indítani a böngészőt?
3. Megtalálja-e a megfelelő keresőszavakat?
4. Meg tudja-e nyitna a releváns oldalt?
5. Tudja-e a webcímet másolni?
6. Be tud-e lépni a közösségi oldalra?
7. Meg tudja-e osztani a webcímet?
Legalább 70% elérése szükséges az IKER 2. tanúsítványának megszerzéséhez.
A tudás tartalmának minősítése:
– nem felelt meg,
– megfelelt.
A tanúsítvány kiadásának feltétele még: részvétel a foglalkozások 90%-án.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevő
– tudja a képzés során használt eszközeit (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önállóan működtetni, ismeri a legfontosabb beállítási lehetőségeket;
– jártas egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveg (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkesztésében;
– tud az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni;
– az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználja;
– jártas az elektronikus levelezés során csatolmányok használatában;
– ismeri az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és azok egyszerű elhárításának módját;
– jártas közösségi portálok önálló használatában (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem);
– jártas a képzés során használt eszközeinek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre történő használatában.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró feladat: az utolsó kontaktóra után önálló gyakorlati feladatmegoldás, mely átfogóan tartalmazza az “Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés” tananyagegységeit.
Tartalma: egy konkrét információ keresése a rendelkezésre álló eszköz segítségével, majd az információnak vagy a helyének közzététele, megosztása egy általa ismert közösségi médiafelületen a bejegyzés láthatóságának korlátozásával, ennek hiányában utólagos törlésével.
Az értékelés szempontjai:
1. Képes-e az eszköz bekapcsolására?
2. El tudja-e indítani a böngészőt?
3. Megtalálja-e a megfelelő keresőszavakat?
4. Meg tudja-e nyitna a releváns oldalt?
5. Tudja-e a webcímet másolni?
6. Be tud-e lépni a közösségi oldalra?
7. Meg tudja-e osztani a webcímet?
Legalább 70% elérése szükséges az IKER 2. tanúsítványának megszerzéséhez.
A tudás tartalmának minősítése:
– nem felelt meg,
– megfelelt.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapszintű IKT eszközhasználat, mely igazolható:
– Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés tanúsítványával vagy
– ennek megfelelő szintű előzetes tudásmérés sikeres teljesítésével.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: A program elvégzése nem biztosít beszámítást a pedagógus szakvizsgába.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

A 2018-as évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:
Veszprém – Táncsics Mihály Szakközépiskola
Veszprém – Oktker-Nodus Kiadó Kft.
Veszprém – Padányi Gimnázium
Veszprém – Bóbita Körzeti Óvoda és Hársfa Óvoda
Veszprém – Vetési Gimnázium