7-8. osztályos felzárkóztató képzése

Az OKTKER- NODUS Kiadó Kft  7 – 8. osztályos felzárkóztató képzést szervez olyan személyek számára akik a 6. osztály befejezéséről bizonyítvánnyal rendelkeznek. A vizsgáztatást a dombóvári Szent Orsolya Bencés Iskolaközpont végzi

A képzés formája és helyszíne(i): Élő on-line képzés. 450 óra.
Az élő on-line képzés Teams keretrendszeren keresztül történik, ahol a képzésben résztvevőket felvesszük, ebben a keretrendszerben kétirányú kommunikációra van lehetőség, továbbá a rendszer naplózza a jelenlétet is.

A képzés időtartama: 2023. október 03. keddtől – 2024. június között.
Az órák hétfőn – szerdán és pénteken 16,30 és 20,00 óra között, amennyiben az órarend szerint egy tárgyból – 2 – 2 tanóra lesz, akkor egy szünettel 16,30 és 19,45 között.

A képzés órafelosztása:

Tantárgy Óraszám
Matematika 60
Magyar nyelv és irodalom 96
Informatika 48
Történelem 48
Természetismerete 138
Idegen nyelv 48
Pályaorientáció 12
Összesen: 450 óra

Jelentkezés a képzésre: Azok akik az előző években jelentkeztek a képzésre e-mailben értesítünk, és megküldjük nekik a részletes tájékoztatót. Közülük, akik beküldték a jelentkezési lapot, azoknak csak egy megerősítő e-mailt kell küldeni, továbbá meg kell hogy küldjék a 6. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány másolatát. A vizsgára jelentkezéskor az eredeti bizonyítványt kell bemutatni. Akik még nem jelentkeztek, vagy nem töltöttek ki jelentkezési lapot azoknak a honlapunkon (www.oktker.hu) található jelentkezési lapot kell kitölteni, és a bizonyítvány másolatot kell beküldeni.

Felnőttképzési szerződés: Minden jelentkezővel felnőttképzési szerződést kötünk, a szerződésben rögzítünk minden a képzéssel kapcsolatos információt, többek között a képzés időtartamát, órafelosztását, díját és a megengedett hiányzás mértékét is ami az órák 20 %-a, maximum 90 óra lehet.

Képzési díj: Az 450 órás képzés díja 200.000.-Ft + ÁFA,  összesen 254.000.-Ft (Sajnos 2023 január 1-től az ÁFÁ-t fel kell számítani)
A képzési díjat egy összegben kifizetők a nettó árból 10 % kedvezményt kapnak, nekik a képzési díj 180.000.-Ft+ÁFA, összesen 228.600.-Ft
Két részletben is lehet fizetni a képzési díjat, ami ebben az esetben 190.000 Ft+ÁFA, 241.300 Ft, azaz 2 x 95.000.-Ft+ ÁFA összesen 2 x 120.650-Ft.
Lehet választani havi fizetést, ami havonta 25.400-Ft (Áfával)10 hónapon keresztül, összesen 254.000.-Ft
Fizetni csak akkor kell, ha a Felnőttképzési szerződést megkötöttük, ez tartalmazza majd a fizetési feltételeket is.

Vizsga: A Szent Orsolya Bencés Iskolaközponttal szerződést kötünk, ők a vizsgáztatást 2024 július hónapban megszervezik, a sikeresen vizsgázók részére a bizonyítványt kiállítják. A képzést elvégzők a képzés lezárását követően tudnak vizsgára jelentkezni. A vizsga Veszprémben lesz megtartva itt nálunk.

Vizsgadíj: A vizsgadíj ÁFA mentes, a 7 – 8 osztály együttes vizsgadíja 40.000.-Ft, amit  2024. július 1.-ig. kell befizetni

JELENTKEZÉS