PractiLearn – Komplex problémamegoldó gondolkodás

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D067

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja: 
A képzés célja a gondolkodással kapcsolatos olyan részképességek fejlesztése, amelyek segítik a munkahelyi komplex problémák megoldását, a logikai lépések meghatározását, valamint a kreatív problémamegoldást, a személyes erősségekhez kapcsolódva, digitális kontextusban.

Képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportja azon felnőttek közössége, akik a szocializáció révén nem ismerték, ismerhették meg a munkavégzéssel kapcsolatos team munka előnyeit, a hatékony munkamegosztás örömét.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –
Előzetesen elvárt ismeretek: Készségszintű írás és szövegértés vagy olvasás, melyet az intézmény a jelentkezési folyamat során, külön dokumentálási kötelezettség nélkül ellenőriz.

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Képessé válhat a résztvevő a rutin logikai gondolkodást igénylő helyzetek megoldására.
Képessé válhat a résztvevő analógiás transzfer-megoldások alkalmazására unkahelyi környezetében.
A képzés során differenciálódik a résztvevők problémamegoldó gondolkodása.

Modulok:
Önálló munkavégzés és döntéshozatal
Személyek képességek és erőforrások – logikai gondolkodás fejlesztése
Kreatív megoldások a munkahelyi problémák kezelésében

Képzési idő:
30 óra (Elmélet: 10 óra, Gyakorlat: 20 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.

JELENTKEZÉS