A kérdezéstechnika fejlesztése a szociális munkában

Program engedélyszáma: T-19-007/2022 (Szakmai tanfolyam)

Továbbképzési program célja röviden: A résztvevők megismerik, begyakorolják a kérdezéstechnika különböző formáit és a konfliktuskezelés hatékony technikáit.

A továbbképzés célcsoportja:

1. Étkezés x 19. Időskorúak gondozása x
2. Házi segítségnyújtás x 20. Fogyatékosok gondozása x
3. Családsegítés x 21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona x
4. Idősek otthona x 22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye x
5. Pszichiátriai betegek otthona x 23. Hajléktalanok átmeneti szállása x
6. Szenvedélybetegek otthona x 24. Pszichiátriai betegek lakóotthona x
7. Fogyatékos személyek otthona x 25. Fogyatékos személyek lakóotthona x
8. Hajléktalanok otthona x 26. Gyermekjóléti szolgálat x
9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye x 27. Bölcsőde x
10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye x 28. Családi napközi x
11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x 29. Házi gyermekfelügyelet x
12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye x 30. Helyettes szülő x
13. Idősek klubja x 31. Gyermekek átmeneti otthona x
14. Gondozási központ x 32. Családok átmeneti otthona x
15. Fogyatékosok nappali intézménye x 33. Nevelőszülői hálózat x
16. Szenvedélybetegek nappali intézménye x 34. Javítóintézet x
17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye x 35. Gyermekotthon x
18. Nappali melegedő x 36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat x

Igazolás megszerzésének feltételei:
– a továbbképzés 90%-án való részvétel,
– teszt kitöltése, értékelése: Az elméleti anyagból összeállított tesztlap megoldása. „Megfelelt” teljesítmény 80%-tól

RÖVID TEMATIKA:
1. nap BEVEZETÉS
1.1 Hatékony én-bemutatás, a résztvevők bemutatkozása, a Johari-ablak
1.2. A tanfolyam bemutatása, szükségletfelmérés, szerződés
1.3. A kommunikáció – verbális, nonverbális – eszközeinek alkalmazásával az együttműködési készségek erősítése
1.4. Én-üzenetek, reflektív kérdések gyakorlása – tréninggyakorlatok
1.5. A kérdezéstechnika alapjai

 1. nap A kérdezés módszertana
  2.1. Lineáris kérdések
  2.2.Stratégiai kérdések
  2.3. Reflektív kérdések
  2.4. Cirkuláris (kontextuális) kérdések
 2. nap Konfliktuskezelés kérdésekkel
  3.1. Az asszertív viselkedés, konfliktuskezelés mint kérdezéstechnika
  3.2. A Thomas-Killman-féle modell ismertetése. A konfliktuskezelési stratégiák beazonosítása, az önismeret bővítése
  3.3. A sikeres kérdezés elemei: aktív hallgatás és figyelem, helyes kérdéstechnika, problémamegoldás
  3.4. Kérdezés-módszertani gyakorlat
 3. nap Kérdések alkalmazása a szociális szakemberek munkája során
  4.1. Kérdezéstechnika passzív, agresszív, krízisben lévő, pszichiátriai beteg, asszertív kliensekkel
  4.2. Kommunikációs hibák – a tipikus kommunikációs hibaforrások megismerése, majd felismerése a saját kommunikációban. A segítő mint „ideális kérdező”
  4.3. Összegzés, rendszerezés, hallgatói kérdések, esetbemutatás
  4.4. Teszt kitöltése, értékelése
  4.5. Tanfolyamzárás

A minősítés érvényes: 2025.06.30.
Továbbképzés pontértéke: 32
Továbbképzés időtartama: 32 óra (E: 22 óra, Gy: 10 óra)
Továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 8 óra
Minimum-maximum létszám: 10-25 fő
Továbbképzés díja: 38.000,-Ft