Csoportmunka a reziliencia eszközével – jó a kliensnek jó a segítőnek

Program engedélyszáma: E-19-001/2022 (Szakmai e-learning)

Továbbképzési program célja röviden:

  • Közösségi alapú program tervezés és kivitelezés legfontosabb szempontjainak elsajátítása, ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív, reziliens, erősségekre építő közösségfejlesztő, csoportszervező munkamódszer megtapasztalása. A tananyag célja az aktivitásserkentés, nyitás, az új kihívások, tapasztalatok felé, megújult értelmet és célt keresve a segítő hivatásban.
  • A résztvevő a meglévő erősségeket felfedezve, az ismereteket összegezve, reziliens módon a saját közösségfejlesztő gyakorlatában, a tananyagot rugalmasan és önállóan alkalmazhatja.
  • Cél a legfrissebb irányzatokból kiindulva: a pozitív pedagógia-pszichológia alapjain, a reziliencia és a mentalizáció készségének fejlesztése. Hangsúlyozva a kapcsolatok fontosságát, a motiváció szerepének jelentőségét, az erősségek felfedezését, megerősítését, támogatva a hatékonyabb időgazdálkodást, bemutatva a 4D módszert, és a tervezés fontosságát, illetve az önreflektívmunka szerepének hangsúlyozását, a segítő gyakorlatban.
  • Az ismeretanyag alkalmazása, megkönnyíti a kommunikációt, a tervezést, a  szervezést, a csoportgyakorlatokat, és az adminisztrációt, általa örömtelibb, eredményesebb szakmai munka végezhető. Mindez örömtelibb és eredményesebb szakmai munkavégzést eredményez, ezáltal időt és energiát szabadítva fel a szakemberek számára.

RÖVID TEMATIKA:

1. modul:
Bevezetés-Program-Idő-Csoportmunka-Munkaformák – 7 óra
HELYZET – FEFLEX – KAPCSOLAT GYAKORLAT – 2 óra
2. modul:
Első lépések-Probléma-Cél-Terv-Jó gyakorlatok-Rezilinecia – 7 óra
SZÜKSÉGLET CÉL – SZÜKSÉGLETFELTÁRÓ GYAKORLAT – 2 óra
3. modul:
Kihívások-Megküzdés-Motiváció-Lelki egészség-Erősségel-4D-Irányelvek – 7 óra
ERŐSSÉGEK – ÉRTÉKFELTÁRÓ GYAKORLAT – 2 óra
4. modul:
Program-Szükséglet-SMART-Terv sablon
PROGRAM TERV KÉSZÍTÉS GYAKORLAT – 3 óra

A továbbképzés zárása:
Írásbeli, az e-learning felületre feltöltendő záró programterv legalább 51 % – os teljesítése

Kérésére a teljes képzési program megtekintését az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

30 ÓRA – 16 KREDITPONT

Ára: 15. 000 Ft/fő

A minősítés érvényes: 2025.03.31-ig
Továbbképzés pontértéke: 16
Továbbképzés időtartama: 30 óra
Továbbképzés intenzitása: minimum 10 munkanap- maximum 3 hónap, plusz 10 munkanap a pótvizsgával együtt.
Minimum-maximum létszám: 1- fő

A továbbképzés célcsoportja:

1. Étkeztetés X
2. Házi segítségnyújtás X
3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat X
4. Támogató szolgálat X
5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása X
6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása X
7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása X
8. Utcai szociális munka X
9. Idősek nappali ellátása X
10. Fogyatékos személyek nappali ellátása X
11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása X
12. Szenvedélybetegek nappali ellátása X
13. Hajléktalan személyek nappali melegedője X
14. Időskorúak gondozóháza X
15. Fogyatékos személyek gondozóháza X
16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona X
17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona X
18. Éjjeli menedékhely X
19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása X
20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye X
21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye X
22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye X
23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye X
24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona X
25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona X
26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona X
27. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona X
28. Idősek otthona X
29. Fogyatékos személyek otthona X
30. Pszichiátriai betegek otthona X
31. Szenvedélybetegek otthona X
32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása X
33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása X
34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása X
35. Család- és gyermekjóléti szolgálat X
36. Család- és gyermekjóléti központ X
37. Bölcsődei ellátás X
      a) Bölcsőde X
      b) Mini bölcsőde X
      c) Munkahelyi bölcsőde X
      d) Családi bölcsőde X
38. Napközbeni gyermekfelügyelet X
39. Helyettes szülő X
40. Gyermekek átmeneti otthona X
41. Családok átmeneti otthona X
42. Nevelőszülői hálózat X
43. Javítóintézet X
44. Gyermekotthon X
45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat X
46. Egyéb, éspedig:  . . . . . .

 

X