Agresszívan viselkedő kliensek a szociális munkában

Program engedélyszáma: E-19-009/2021 (Szakmai e-learning)

Továbbképzési program célja röviden:

 • Pszichológiai ismeretet ad, kibővíti a kliensekről tanult/szerzett ismereteket
 • Segít kikerülni az agresszív kliensekkel folytatott kommunikációt
 • Megkönnyíti az eredményes és hatékony kommunikációt
 • A fentiek által időt és energiát szabadít fel a szakemberek számára

RÖVID TEMATIKA:

 1. modul: A normalitás jellemzői és kritériumai, agresszió az élővilágban
  2. modul: Az agresszió evolúciós előnyei
  3. modul: A destruktív agresszió formái
  4. modul: Az agresszív ügyfél

A továbbképzés zárása:
A beiratkozástól számított 6 héten belül a teszt kitöltése.

Kérésére a teljes képzési program megtekintését az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

30 ÓRA – 18 KREDITPONT

Ára: 18. 000 Ft/fő

A minősítés érvényes: 2024.09.30-ig
Továbbképzés pontértéke: 18
Továbbképzés időtartama: 30 óra
Továbbképzés intenzitása: Beiratkozástól számított 6 héten belül a teszt kitöltése
Minimum-maximum létszám: 1- fő

A továbbképzés célcsoportja:

1. Étkeztetés

x
2. Házi segítségnyújtás x
3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat x
4. Támogató szolgálat x
5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása x
6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása x
7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása x
8. Utcai szociális munka x
9. Idősek nappali ellátása x
10. Fogyatékos személyek nappali ellátása x
11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása x
12. Szenvedélybetegek nappali ellátása x
13. Hajléktalan személyek nappali melegedője x
14. Időskorúak gondozóháza x
15. Fogyatékos személyek gondozóháza

x

16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona x
17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona x
18. Éjjeli menedékhely x
19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása x
20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x
21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye x
22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye x
23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye x
24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona x
25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona x
26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona x
27. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona x
28. Idősek otthona
29. Fogyatékos személyek otthona x
30. Pszichiátriai betegek otthona x
31. Szenvedélybetegek otthona x
32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása x
33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása x
34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása x
35. Család- és gyermekjóléti szolgálat x
36. Család- és gyermekjóléti központ x
37. Bölcsődei ellátás x
      a) Bölcsőde x
      b) Mini bölcsőde x
      c) Munkahelyi bölcsőde x
      d) Családi bölcsőde x
38. Napközbeni gyermekfelügyelet x
39. Helyettes szülő x
40. Gyermekek átmeneti otthona x
41. Családok átmeneti otthona x
42. Nevelőszülői hálózat x
43. Javítóintézet x
44. Gyermekotthon x
45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat x
46. Egyéb, éspedig: tanya- és falugondnoki szolgálat X