Érzelmi intelligencia fejlesztése a szociális munkában

Program engedélyszáma: S-19-006/2022 (Szakmai tanfolyam)

Továbbképzési program célja röviden:
– A résztvevők ismerkedjenek meg az érzelmileg intelligens ember magatartásformáival;

– Tanulják meg és gyakorolják be az asszertív kommunikáció elemeit;

– Kapjanak ismereteket és technikákat a konfliktusok eredményes kezeléséhez;

– Legyenek képesek az egyéni és szervezet teljesítmények növelésére érzelmileg intelligens megoldások segítségével.

A továbbképzés célcsoportja:

1. Étkeztetés x
2. Házi segítségnyújtás x
3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat x
4. Támogató szolgálat x
5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása x
6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása x
7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása x
8. Utcai szociális munka x
9. Idősek nappali ellátása x
10. Fogyatékos személyek nappali ellátása x
11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása x
12. Szenvedélybetegek nappali ellátása x
13. Hajléktalan személyek nappali melegedője x
14. Időskorúak gondozóháza x
15. Fogyatékos személyek gondozóháza x
16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona x
17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona x
18. Éjjeli menedékhely x
19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása x
20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x
21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye x
22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye x
23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye x
24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona x
25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona x
26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona x
27. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona x
28. Idősek otthona x
29. Fogyatékos személyek otthona x
30. Pszichiátriai betegek otthona x
31. Szenvedélybetegek otthona x
32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása x
33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása x
34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása x
35. Család- és gyermekjóléti szolgálat x
36. Család- és gyermekjóléti központ x
37. Bölcsődei ellátás x
      a) Bölcsőde x
      b) Mini bölcsőde x
      c) Munkahelyi bölcsőde x
      d) Családi bölcsőde x
38. Napközbeni gyermekfelügyelet x
39. Helyettes szülő x
40. Gyermekek átmeneti otthona x
41. Családok átmeneti otthona x
42. Nevelőszülői hálózat x
43. Javítóintézet x
44. Gyermekotthon x
45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat x
46. Egyéb, éspedig:  . . . . . .

 

x

Igazolás megszerzésének feltételei:
– a továbbképzés 90%-án való részvétel,

RÖVID TEMATIKA
1. FOGALMAK TISZTÁZÁSA, CSOPORTKOHÉZIÓ KIALAKÍTÁSA
– A csoport összehangolódásának megteremtése
– Az érzelmi intelligencia alapfogalmai
– Az érzelmi intelligencia használata a reakciók és következmények kontrolljára
2. MAGATARTÁSFORMÁK ÉS VISELKEDÉSFORMÁK
– Az érzelmi intelligencia intrapszichés összetevői
– Az érzelmi intelligencia javítása
3. ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ
– Út az asszertivitáshoz
– Módjai
4. KONFLIKTUSKEZELÉS
– Konfliktuskezelés alapfogalmai, konfliktusos helyzetek kialakulására utaló jelek
– Konfliktuskezeléshez szükséges kommunikációs technikák megismerése, azonosítása és azok alkalmazása a kommunikációs folyamatban
5. AZ EGYÉN, A CSAPAT ÉS A SZERVEZET TELJESÍTMÉNYÉNEK NÖVELÉSE
– Az egyén és a csapat teljesítményének fokozása, fokozásának módjai
– Váratlan és szélsőséges helyzetek kontrollja
– A továbbképzés zárása

Tanúsítvány megszerzésének feltételei:
– a továbbképzés 90%-án való részvétel,

A minősítés érvényes: 2025.06.30.
Továbbképzés pontértéke: 32
Továbbképzés időtartama: 30 óra (E: 21 óra, Gy: 9 óra)
Továbbképzés intenzitása: egy hónap alatt 3 alkalom, alkalmanként 10 óra
Minimum-maximum létszám: 8-20 fő
Továbbképzés díja: 38.000,-Ft