Az emberi tényezők szerepe a gyermekekkel és a családokkal való munkában

Program engedélyszáma: T-19-009/2022 (Szakmai tanfolyam)

Továbbképzési program célja röviden:
‒ A résztvevők mélyedjenek el a krízisben lévő családok körében megjelenő viselkedések hátterében
‒ Tájékozódjanak a tüneteket produkáló gyermekek leggyakoribb pszichés zavarairól
‒ Tudjanak meg többet a családon belüli erőszak formáiról és az erről árulkodó jelekről
‒ Kapjanak információkat a terápiás lehetőségekről, ezen belül saját kompetencia-határaikról.

A továbbképzés célcsoportja:

1. Étkezés x 19. Időskorúak gondozása x
2. Házi segítségnyújtás x 20. Fogyatékosok gondozása x
3. Családsegítés x 21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona x
4. Idősek otthona  – 22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye x
5. Pszichiátriai betegek otthona x 23. Hajléktalanok átmeneti szállása x
6. Szenvedélybetegek otthona x 24. Pszichiátriai betegek lakóotthona x
7. Fogyatékos személyek otthona x 25. Fogyatékos személyek lakóotthona x
8. Hajléktalanok otthona x 26. Gyermekjóléti szolgálat x
9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye x 27. Bölcsőde x
10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye x 28. Családi napközi x
11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x 29. Házi gyermekfelügyelet x
12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye x 30. Helyettes szülő x
13. Idősek klubja  – 31. Gyermekek átmeneti otthona x
14. Gondozási központ x 32. Családok átmeneti otthona x
15. Fogyatékosok nappali intézménye x 33. Nevelőszülői hálózat x
16. Szenvedélybetegek nappali intézménye x 34. Javítóintézet x
17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye x 35. Gyermekotthon x
18. Nappali melegedő x 36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat x

RÖVID TEMATIKA:
1. GYERMEK A CSALÁDBAN
– A család mint rendszer
– Alulszervezett és krízisben lévő családok
– Válás és a gyermek(ek)
2. A TÜNETET PRODUKÁLÓ GYERMEK
– Organikus zavarok
– Szomatopszichés zavarok: a testi betegséget kísérő lelki változások
– Pszichés zavarok
– Pszichoszomatikus zavarok: lelki alapon kifejlődő testi panaszok
– A serdülőkor problémái
3. A GYERMEK ÉS AZ ERŐSZAK
– A gyermek, mint áldozat
– Az erőszakos gyermek
4. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK
– A rendszerszemléletű családterápia
– Gyermek és serdülőkor egyéni terápiája
– Párterápia szülőknek
– Válásterápia
– A mediációban rejlő lehetőségek
5. A CSALÁD ÉS A TÁRSADALOM: KÜLSŐ SEGÍTŐK, JELZŐRENDSZEREK
– A magyar társadalom családszerkezetének változásai
– A gyermekes családok helyzete a mai Magyarországon
– A családi ellátások rendszere és jogi szabályozása
– Az intézmények és munkatársaik szerepe a család életében
6. TANFOLYAMZÁRÁS

Tanúsítvány megszerzésének feltételei:
– a továbbképzés 90%-án való részvétel,
– Teszt kitöltése, értékelése: Tesztírás, min. 80%-os eredménnyel.

A minősítés érvényes: 2025.06.30.
Továbbképzés pontértéke: 32
Továbbképzés időtartama: 30 óra (E: 21 óra, Gy: 9 óra)
Továbbképzés intenzitása: 1 hónap alatt 3 vagy 4 alkalom, a hallgatók igényeinek figyelembe vételével
Minimum-maximum létszám: 12-30 fő
Továbbképzés díja: 38.000,-Ft