Emberközpontú Idősgondozás

Program engedélyszáma: T-19-006/2023 (Szakmai tanfolyam)

Továbbképzési program célja röviden:

– A részvevők legyenek képesek azonosítani az időskor élettani és pszichés változásait, az ezekből eredő nehézségeket

– Meg tudják különböztetni a gondozottjaiknak az alapszemélyiségükből eredő kóros viselkedésformáit az időskorban fellépő viselkedés-változásoktól

– Legyenek képesek fokozott empátiával fordulni az idősek szorongásaihoz, depressziós állapotaikhoz

– Ismerjék fel a hozzátartozók valós motivációit a konfliktusos helyzetek megelőzése, illetve kezelése érdekében

– Ismerjék fel a saját mentális állapotuk karbantartásának fontosságát a testi-lelki egészségük fenntartása, illetve a kiégés megelőzése érdekében

A továbbképzés célcsoportja:

1. Étkeztetés X
2. Házi segítségnyújtás X
3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat X
4. Támogató szolgálat X
5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása X
6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása X
7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása X
8. Utcai szociális munka X
9. Idősek nappali ellátása X
10. Fogyatékos személyek nappali ellátása X
11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása X
12. Szenvedélybetegek nappali ellátása X
13. Hajléktalan személyek nappali melegedője X
14. Időskorúak gondozóháza X
15. Fogyatékos személyek gondozóháza X
16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona X
17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona X
18. Éjjeli menedékhely X
19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása X
20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye X
21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye X
22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye X
23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye X
24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona X
25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona X
26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona X
27. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona X
28. Idősek otthona X
29. Fogyatékos személyek otthona X
30. Pszichiátriai betegek otthona X
31. Szenvedélybetegek otthona X
32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása X
33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása X
34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása X
35. Család- és gyermekjóléti szolgálat X
36. Család- és gyermekjóléti központ X
37. Bölcsődei ellátás  
      a) Bölcsőde  
      b) Mini bölcsőde  
      c) Munkahelyi bölcsőde  
      d) Családi bölcsőde  
38. Napközbeni gyermekfelügyelet  
39. Helyettes szülő  
40. Gyermekek átmeneti otthona  
41. Családok átmeneti otthona  
42. Nevelőszülői hálózat  
43. Javítóintézet  
44. Gyermekotthon  
45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat  
46. Egyéb, éspedig:  . . . . . .

 

 

RÖVID TEMATIKA:

  1. Az időskori testi hanyatlásból eredő problémák kezelése
  2. Az időskori szellemi hanyatlásból eredő problémák kezelése
  3. Lelki problémák kezelése
  4. A gyökerektől való elszakítottság problémái
  5. Pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegségből fakadó problémák kezelése
  6. Hajléktalan idősek problémáinak kezelése
  7. Az idős kliens  családtagjaival való bánásmód
  8. Az idősekkel foglalkozók testi és lelki egészségének megőrzése
  9. Tanfolyamzárás

Tanúsítvány megszerzésének feltételei:
– a továbbképzés 90%-án való részvétel,
– Teszt kitöltése, értékelése: Tesztírás, min. 80%-os eredménnyel.

A minősítés érvényes: 2026.03.31.
Továbbképzés pontértéke: 36
Továbbképzés időtartama: 30 óra (E: 21 óra, Gy: 9 óra)
Továbbképzés intenzitása: 1 hónapon belül 3 nap, a résztvevők igényei szerinti sűrűségben
Minimum-maximum létszám: 10-35 fő
Továbbképzés díja: 38.000,-Ft