Az iskolai lemorzsolódás csökkentése adatelemzésen alapuló fejlesztések segítségével:

A képzés célja:
A képzés résztvevői kapjanak gyakorlati útmutatást a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók iskolarendszeren belüli megtartásához, azt hatékonyan alkalmazzák a szakmai munkájuk során.

A képzés célcsoportja:
A szakképzésben dolgozó pedagógusok, osztályfőnökök, munkaközösség vezetők, intézményvezetőségek, oktatók, akik fogékonyak arra, hogy a lemorzsolódás által veszélyeztetett tanulókat sikeresen juttassák el a szakmaszerzésükig.

A képzés típusa: jelenléti kontaktórás képzés

A képzés óraszáma: 30 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: középfokú végzettség, valamint pedagógus, oktató, szakoktató szakmai végzettség

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:

Záró projektfeladat megoldása és prezentálása a harmadik képzési napon, mely az első kettő képzési nap után 2 héttel követi.

Minősítése: megfelelt, nem megfelelt

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

 • Birtokában van mindazon elméleti ismereteknek és gyakorlati készségeknek, amellyel kompetens segítőként, megfelelően tudja ellátni intézményi feladatait, a képzés tematikája alapján.
 • Adekvátan és reflektív módon használja a lemorzsolódással kapcsolatos ismereteit, az érintett tanulók motiválásának lehetőségeit.
 • Ismeri, és gyakorlatban integráltan alkalmazza a tanult kompetenciamérési eljárások módszertanát és értékelési mechanizmusait, tisztában van azok céljával, visszajelzéseit értő módon építi be a szakmai munkájába.
 • A képzés során megszerzett gyakorlati útmutató alapján érdemben tudja segíteni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat.
 • Felelősséget vállal és aktívan részt vesz a szakképzésben lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók lemorzsolódási arányának csökkentésében, a saját hatókörén belül.

Tananyagegység:

 1. A lemorzsolódás okai
 2. Hogyan előzhetjük meg a lemorzsolódást
 3. A kompetenciamérések lehetséges változatai
 4. A kompetenciamérés eredményeinek hasznosítása
 5. Teendők a lemorzsolódás csökkentése érdekében
 6. Záró feladat – vállalások

Képzés helyszíne:
A képzés kizárólag a Baranya Megyei Szakképzési Centrum oktatói részére elérhető.

Részvételi díj:
0 Ft, mentes az adó alól. Az ár nem tartalmazza az utazás, étkezés és szállás költségét, annak megszervezése a résztvevő feladata.

Képzés azonosítószáma:
3PRO217-32/23

A továbbképzés kreditértéke:
30 óra

A továbbképzés időpontja:
Megrendelés esetén egyeztetett időpontban

Manna Alapítvány
7623 Pécs Szilágyi Dezső u. 1.
E-mail:   egerszegi.andrea@mannaalapitvany.org
Telefon: +36 30 979-0555, vagy

Oktker-Nodus Kiadó Kft.
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.
E-mail:  b.eszter@oktker.hu
Telefon:  +36 70 414-7571

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!