Minőségpolitika

Minőségpolitika
a felnőttképzési és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységekre

A felnőttképzési tevékenységünk minőségére vonatkozó intézményi stratégiánk alapja, hogy munkatársainkkal közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, s az azok eléréséhez vezető utakat. A stratégiai céljaink megfogalmazásában figyelmet fordítunk képzéseink résztvevőinek és megrendelőinek megfogalmazott és látens igényeinek kielégítésére. Ebben a munkában legfőbb törekvésünk tevékenységeink folyamatos jobbá tétele és fejlesztése.
Intézményünk szervezeti felépítése, a felnőttképzési tevékenység szervezésének, megvalósításának érdekében kialakított munkakörök meghatározása illeszkedik felnőttképzési tevékenységünk célrendszeréhez, kiterjedtségéhez, képzéseink célcsoportjainak elvárás-rendszeréhez.
Munkatársaink és oktatóink minőség tudatossága, képzési minőségért vállalt felelőssége, fejlődése érdekében biztosítjuk a rendszeres továbbképzés lehetőségét, mindenkor szem előtt tartva az egyéni képzési igényeket és szükségleteket.
Minőségpolitikánk, és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ezért megbízóink és képzéseink résztvevőinek igényei, visszajelzései alapján folyamatosan változtatjuk, javítjuk tevékenységeinket. Kiemelt figyelmet fordítunk a résztvevői elégedettségmérés során kapott visszajelzésekre.
Felnőttképzési programjainkat mindenkor megrendelőink elvárásai alapján, célra, személyre és szervezetre szabottan alakítjuk ki és valósítjuk meg, figyelembe véve a helyi, kistérségi és regionális sajátosságokat, lehetőségeket.
Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében folyamatosan követjük szervezetünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, intézményi szervezeti stratégiánkat, minőségcéljainkat valamint teljes minőségirányítási rendszerünket.

Veszprém, 2020.07.01.

Varga István

ügyvezető