ICDL

2023.02.01-től az ICDL működési szabályzat módosult

ICDL

Az ICDL – korábbi elnevezéssel ECDL – European Computer Driving Licence –  a digitális kompetenciák nemzetközileg egységes tanúsítványa.

Az ICDL egységes nemzetközi szabályok alapján működő moduláris vizsgarendszer, amelynek bevezetésével, terjesztésével, minőségbiztosításával és teljes körű ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi jog Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot (továbbiakban: NJSZT ICDL Iroda) illeti. A vizsgáztatás az NJSZT által akkreditált ICDL vizsgaközpontokban történik.

További információ az ICDL-ről: ICDL hírfolyam | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

Regisztrációs díj:

 • 10000 Ft/fő

Próbavizsga díj:

 • 1200 Ft/fő/alkalom

Vizsgadíj:

 • Felnőtt részére 3500 Ft/fő/modul
 • Diák részére 3000 Ft/fő/modul

ICDL-vizsgák:

ICDL-vizsgák teljesítésére lehetőséget biztosítunk az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. veszprémi oktatási központjában a meghirdetett ICDL-vizsgaidőpontokban. Az általunk biztosított ICDL-vizsgákon 7 modulig van lehetőség vizsgázni.

Az ICDL 4 és 7  modulos bizonyítvány megszerzéséhez 2 modult kell kötelezően teljesíteni (Automatikus vizsgák):

 • Számítógépes alapismeretek
 • Online alapismeretek

További választható modulok (Automatikus vizsgák):

 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • Képszerkesztés

További választható modul (Manuális vizsgák):

 • Webszerkesztés

Automatikus vizsga (45 perc/vizsga):

A regisztrációt követően a vizsgázói fiók kezelése, valamint az automatikus vizsgák lebonyolítása a Sophia elnevezésű vizsgaszoftver használatával történik.

Az ICDL vizsgák manuális vizsgával és automatikus vizsgával teljesíthetők. Manuális vizsga letételére csak akkor van lehetőség, amennyiben az adott modulból nem elérhető automatikus vizsga.

A vizsga megkezdése előtt, vagyis a Sophia vizsgaszoftver indítása előtt az alábbi linkről elérhető fájlt kell letölteni: Windows: https://www.sophiatesting.com/download/Sophia.exe.

A fájlok letöltésére csak egyszer, a legelső alkalommal van szükség. Ezt követően indítható el a vizsga a Sophia vizsgaszoftverben.

A vizsgázó a rendszer által automatikusan generált feladatokat oldja meg. Elméleti és gyakorlati részből állnak. Egy feladatsor 28-32 részfeladatból áll. Feladattípusok: – elméleti feleletválasztós tesztek, amelyekben egy helyes választ kell megjelölni – gyakorlati műveletek elvégzése; például szövegfájl szerkesztése; diagram készítés; számítások függvényekkel. A gyakorlati feladatsorok elvégzéséhez a modul tartalmának megfelelő szoftvert (pl. Word, Excel) általában automatikusan nyitja meg a vizsgaszoftver.

A Sophia a vizsga után azonnal automatikusan kiértékeli a vizsgát. Az értékelés százalékban történik, az egyes témakörök szerint.

Manuális vizsga (45 perc/vizsga):

A vizsgafeladatokat a vizsgaközpont az ICDL gyakorló –  és vizsgapéldatárból állítja össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján, illetve azokból a modulokból, amelyből nem áll rendelkezésre nyilvános vizsgapéldatár a vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat a titkos vizsgafeladatgyűjteményből választja ki.

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ICDL követelményei – a nyilvános ICDL gyakorló és vizsgapéldatár, illetve a titkos nemzetközi vizsgafeladat-gyűjteményből kiadott vizsgafeladatok esetén a vizsgafeladatoknál szereplő pontozás – alapján. Az értékelési irányelvek, elérhető pontszámok nyilvánosak, azok az ICDL honlapon, a Modulok menüpontban találhatók. A vizsgázó a kijavított dolgozatot itt a vizsgaközpontban ügyfélszolgálati időben megtekintheti. A vizsgák értékelése „megfelelt” vagy „nem megfelelt”.

Tájékoztató vizsgázók számára az ICDL regisztrációról és a vizsgákról 

Az ICDL-vizsgaidőpontok nyilvánosak, az oktatási intézményben, tanfolyamon részt vevők vagy csak vizsgázni kívánók számára is nyitottak.

ICDL-vizsgaidőpontok:

A 2023. őszi vizsgaidőpontok leghamarabb szeptember közepén lesznek elérhetőek!