Intelligencia alapú tehetséggondozás a szakképzésben és az oktatásban:

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a Gardner-féle 7 intelligencia típusú, széles és pontos mérési skálát biztosító tehetségmérés, és ezen az elven alapuló tehetséggondozás metodikáját, amely az új típusú oktató-nevelő munka kulcsa lehet.

A képzés célcsoportja: 

A szakképzésben vezető és nem vezető beosztásban dolgozók, valamint oktató státuszú munkavállalók részére, akik fogékonyak arra, hogy a genetikai kutatásokon alapuló 7 típusú intelligencia megismerésével és beazonosításával végezzenek hatékony és sikerorientált tehetséggondozást.

A képzés típusa: jelenléti kontaktórás képzés

A képzés óraszáma: 30 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: minimum középiskolai végzettség
Szükséges legalább 1 év oktatási gyakorlat.

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:

Záró projektfeladat megoldása és prezentálása a képzés végén jelenléti vagy online formában.
Megfelelt 61 % felett.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

 • Megismeri a témával kapcsolatos alapvető fogalmi és tartalmi hátteret és adott szituációban felismeri azokat.
 • Megismeri a Gardner-féle 7 intelligencia terület elméleti és gyakorlati alapjait.
 • Képes lesz a megismert intelligencia alapú mérés és értékelés önálló használatára
 • Nyitott felelősségtudattal koordinálja a tehetséggondozást.
 • Felelősséggel vállalja a szakképzésben a diákok jövőképének megismertetését és gondozását.
 • Átlátja a személyiség fejlődését befolyásoló tényezőket, és értelmezi kapcsolatrendszerüket.
 • Törekszik a személyiségfejlődést befolyásoló és veszélyeztető tényezők felismerésére a gyakorlatban.

Tananyagegység:

 1. Személyiségfejlesztés
 2. Tranzakció analízis, emóciók, racionalitás, moralitás és asszertivitás
 3. Gardner-féle 7 intelligenciatípus
 4. Gardner-féle 7 intelligenciatípus szerepe a tehetséggondozásban
 5. Az érzelmi intelligencia szerepe a tehetséggondozásban, összefüggései az intelligenciatípusokkal

Képzés helyszíne:
1185 Budapest, Üllői út 674.

Részvételi díj:
94.000 Ft

Képzés azonosítószáma:
2OKT83-32/22

A továbbképzés kreditértéke:
30 óra

A továbbképzés időpontja:
Megrendelés esetén egyeztetett időpontban

Jelentkezni az alábbi weboldalon található jelentkezési lappal lehet (oldal alján):
Oktatói Továbbképzési Rendszer | IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

Képzés helyszíneországosan, változó helyszínen

Részvételi díj: 94.000 Ft

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!