Mindennapi mozgás-öröm a gyermek testi és mozgásfejlődésében az óvodában és az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatán

Alapítási engedély szám: 9/225/2018; Alapító neve: Learning Innovation Kft.; Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08. 23.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak a mindennapos óvodai foglalkozásokhoz és alsó tagozatos testnevelésórákhoz a kisgyermek mozgásfejlődésének tükrében.
Megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz.
További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek az óvodai és alsó tagozatos testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
– A továbbképzésen való minimum részvétel az összóraszám 90%-a.
– Egy részletes testnevelés foglalkozás- vagy óraterv összeállítása a tanult elvek alapján, egy szabadon választott korosztály számára. Az értékelés szempontjai: változatos gyakorlatok alkalmazása, műveletesített, pszicho-motorikus, affektív és esztétikai célok megfogalmazása, az alkalmazott módszerek és eljárások összhangja, a didaktikai eszközök megfelelősége, gyakorlati megvalósíthatóság. A dolgozat terjedelme: 2-4 A4-es oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt. A benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.

Az elõírt tartalmi követelmények:
Ismerje az óvodai/alsó tagozatos testnevelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Ismerje az életkori jellemzők és a kognitív folyamatok összefüggéseit.
Tudja a játékos tanulás szerepét.
Legyen képes változatos gyakorlatok végrehajtására a kisgyermek motoros fejlődését elősegítő gyakorlatrendszer köréből, mint például:
– rendgyakorlatok,
– előkészítő gyakorlatok – gimnasztika,
– tornagyakorlatok,
– atlétikai gyakorlatok,
– különböző típusú játékok.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

A 2019. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Kistelek 2019.03.27-29

A program tartalmának rövid ismertetése:
Figyelembe véve azt, hogy a testnevelés feladata elsősorban a szervezet sokoldalú, arányos fejlesztésének elősegítése, a testi képességek fejlesztése, a mozgásműveltség fokozása, valamint a mozgásigény felkeltése, kielégítése, született meg az a központi oktatáspolitikai elköteleződés, amely kötelezővé tette a mindennapos testnevelést a köznevelési intézményekben. A Nézőpont Intézet 2016. februári reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a lakosok 72%-a támogatja a mindennapos testneveléssel összefüggő reformokat.

Jelen továbbképzés főként szakmódszertani támogatást nyújt az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak a mindennapos testnevelési foglalkozások megvalósításához a kisgyermek mozgásfejlődésének alapos ismerete tükrében. Megismerteti a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz. Az óvodapedagógusok és a tanítók olyan módszertani tapasztalatokat szerezhetnek az óvodai és kisiskolai testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos óvodai és alsó tagozatos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

Az elsősorban gyakorlati tevékenységekre épülő program főbb tematikai egységei:
– Az óvodai-iskolai nevelés-oktatás szabályozása
– A kisgyermek fejlődéspszichológiai áttekintése
– A mozgásfejlődés elmélete
– Rendgyakorlatok
– Előkészítő gyakorlatok – gimnasztika
– Főbb tornagyakorlatok
– Főbb atlétikai gyakorlatok
– Főbb játékos gyakorlatok
– Játékok

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró dolgozat: egy részletes testnevelés foglalkozás- vagy óraterv összeállítása a tanult elvek alapján, egy szabadon választott korosztály számára.
Az értékelés szempontjai: változatos gyakorlatok alkalmazása, műveletesített, pszicho-motorikus, affektív és esztétikai célok megfogalmazása, az alkalmazott módszerek és eljárások összhangja, a didaktikai eszközök megfelelősége, gyakorlati megvalósíthatóság.
A dolgozat terjedelme: 2-4 A4-es oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt.
A benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.