Adatelemzésen alapuló pályaválasztást segítő új módszerek megismerése és alkalmazása az általános iskolában

Program engedélyszáma: 109/10/2023; A minősítés érvényes: 2028.05.03.

Továbbképzési program célja röviden:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok új pályaválasztást segítő módszert ismerjenek meg, ezt az új módszert építsék be a pályaválasztást segítő munkájukba.
A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők ismerjék meg a PractiWork kompetencia mérő eszközt és annak módszertanát és a szoftver megismerésével együtt rendszerezzék a pályaválasztással  kapcsolatos feladataikat.
A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők adatelemzésen alapuló módszerek felhasználásával tudják segíteni az általános iskolai tanulókat és szüleiket a továbbtanulási irányok meghatározásában, elősegítve, hogy a diák a középfokú tanulmányai során érdeklődésének, tudásának, képességeinek megfelelő helyre kerüljön.

A továbbképzés célcsoportja:
Nevelés-oktatási intézményben pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus munkakörben foglalkoztatottak.

Tanúsítvány megszerzésének feltételei:

  • 90%-os jelenlét a foglalkozásokon,
  • A záródolgozat beküldése a képzés után, 2 héten belül
  • A tanúsítvány a záródolgozat megfelelt minősítés esetén adható ki.

A program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségről szóló összesítés:
A Kormányrendelet 8/A. § (3) „A továbbképzés szervezője a program befejezését követően harminc napon belül – az alapítási engedély hatályának megszűnéséig – a honlapján nyilvánosságra hozza a program résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségről szóló összesítést.”
A résztvevők 1-10 pont között adhattak értékelést.

32/2023 (Sellye, 2023.09.22.,09.27.,10.06.) képzés eredménye:
1. Mennyire voltak megfelelők az alkalmazott oktatási módszerek? 8,29
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés oktatóinak, gyakorlatvezetőinek munkájával, szaktudásával? 8,82
3. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 8,53
4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények? 8,71
5. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 8,29
6. Mennyire elégedett a képzési program tartalmával (megvalósította-e a célokat, megfelelt-e az elvárásoknak)? 8,29
7. Mennyire elégedett a tárgyi feltételek biztosításával (oktatástechnikai eszközök, ált. feltételek, segédletek, köt. irodalom, stb.) ? 9,00
8. Mennyire elégedett a képző intézmény tanfolyamszervezési tevékenységével? 8,82
9. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati és panaszkezelési tevékenységével? 8,53
10. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismertek? 8,41

Összesített értékelés: 8,57

Feltöltve: 2023.10.18.

Tematika:
1. A tanulók és tanulócsoportok megismerése a sikeres pályaorientáció érdekében
2. Tanulói kompetenciák felmérése technikai segítséggel
3. A kompetenciamérés kiértékelése és eredményeinek hasznosítása a pedagógiai munkában
4. A tanulási nehézségekkel küzdők és a tehetséges tanulók pályaorientációs lehetőségei a kompetenciamérések tükrében
5. A pályaorientáció, mint támogató, fejlesztő folyamat- a kompetenciamérések alapján
6. Önismeret és a pályaismeret szerepe a pályaorientációs munkában- a kompetencia mérések eredményei szerint
7. Pedagógiai módszerek az iskolai pályaorientációs munkában
8. A képzés összefoglalása, a záródolgozat szempontjainak ismertetése, a képzés zárása

Továbbképzés pontértéke: 30 pont
Továbbképzés időtartama: 30 óra (E: 10 óra, Gy: 20 óra)
Minimum-maximum létszám: 8-20 fő
Továbbképzés díja: 40.000 – 90.000,-Ft

A program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségről szóló összesítés:
A Kormányrendelet 8/A. § (3) „A továbbképzés szervezője a program befejezését követően harminc napon belül – az alapítási engedély hatályának megszűnéséig – a honlapján nyilvánosságra hozza a program résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségről szóló összesítést.”
A résztvevők 1-10 pont között adhattak értékelést.

25/2023 (Pécs, 2023.08.25-29.) képzés eredménye:
1. Mennyire voltak megfelelők az alkalmazott oktatási módszerek? 8,91
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés oktatóinak, gyakorlatvezetőinek munkájával, szaktudásával? 9,00
3. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 7,36
4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények? 7,09
5. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 8,09
6. Mennyire elégedett a képzési program tartalmával (megvalósította-e a célokat, megfelelt-e az elvárásoknak)? 7,00
7. Mennyire elégedett a tárgyi feltételek biztosításával (oktatástechnikai eszközök, ált. feltételek, segédletek, köt. irodalom, stb.) ? 8,82
8. Mennyire elégedett a képző intézmény tanfolyamszervezési tevékenységével? 8,73
9. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati és panaszkezelési tevékenységével? 8,64
10. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismertek? 7,18

Összesített értékelés: 8,08

Feltöltve: 2023.09.08.

27/2023 (Szentlőrinc, 2023.08.29-31.) képzés eredménye:
1. Mennyire voltak megfelelők az alkalmazott oktatási módszerek? 9,82
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés oktatóinak, gyakorlatvezetőinek munkájával, szaktudásával? 9,55
3. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 9,55
4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények? 9,55
5. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 9,45
6. Mennyire elégedett a képzési program tartalmával (megvalósította-e a célokat, megfelelt-e az elvárásoknak)? 9,36
7. Mennyire elégedett a tárgyi feltételek biztosításával (oktatástechnikai eszközök, ált. feltételek, segédletek, köt. irodalom, stb.) ? 9,82
8. Mennyire elégedett a képző intézmény tanfolyamszervezési tevékenységével? 10,00
9. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati és panaszkezelési tevékenységével? 9,45
10. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismertek? 9,45

Összesített értékelés: 9,60

Feltöltve: 2023.09.08.