Érzelmi intelligencia alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban

Program engedélyszáma: 107/58/2016; A minősítés érvényes: 2021.04.06.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Továbbképzési program célja röviden:
A képzés célja, hogy bővítse a pedagógusok érzelmi intelligencia témával kapcsolatos ismereteit. Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével a képzésben résztvevő tanulja meg a különböző kommunikációs szituációkban való viselkedés módját és hatékonyabban legyen képes együttműködni.

A továbbképzés célcsoportja:
Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak.

Tanúsítvány megszerzésének feltételei:
– 90%-os jelenlét a foglalkozásokon,
– a továbbképzés közbeni teszt sikeres megírása
– záródolgozat (egy konkrét eset – a résztvevő egy konfliktusos kapcsolata – elemzése), önfejlesztési terv (a saját professzionális kommunikáció fejlesztésére irányuljon) elkészítése.
A dolgozat és az önfejlesztési terv leadásának határideje: a képzés zárása utáni 14. nap.

Tematika:
1. Bevezetés, ismerkedés, kapcsolatteremtés
2. A bizalom
3. Az érzelmi intelligencia
4. Coaching
5. Kommunikációs gyakorlatok
6. A kérdezés technikája; a jó Coach
7. Az önismeret
8. Szerepcsapdák; Időgazdálkodás
9. Az ÉI fejlesztése
10. Célok
11. Az érzések
12. A pedagógus Coaching eszköztára: a kérdezés technikája, a pozitív megfogalmazás. Coaching szemlélet: „az emberekkel való bánásmód, gondolkodásmód és a létezés egyik módja is”
13. Összegzés, értékelés A továbbképzés zárása

Továbbképzés pontértéke: 40 pont
Továbbképzés időtartama: 40 óra (E: 10 óra, Gy: 30 óra)
Minimum-maximum létszám: 6-20 fő
Továbbképzés díja: 30.000 – 60.000,-Ft

ÉRDEKLŐDÉS