A lelki egészség megőrzése és fejlesztése az önismeret segítségével

Alapítási engedély szám: 575/53/2017; Alapító neve: Innovatív Műhely Szolgáltató Bt.; Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 05. 02.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők tapasztalatot nyerjenek a sajátélmény-jellegű személyiségfejlesztés terén, és elsajátítsák a személyiség-lélektan alapismereteit, melynek segítségével árnyaltabb, szakszerűbb módon lesznek képesek megismerni és értékelni tanítványaik alapvető személyiségjegyeit. A legfontosabb cél, az önismereti tudatosság megőrzése, növelése mellett az, hogy a résztvevők legyenek képesek tudatosan csökkenteni saját sztereotípiáik befolyását tanítványaik megítélésében, értékelésében. Továbbá segítsék elő tanítványaik pozitív szocializációját az alapvető szociális szerepek és kommunikációs formák játékos gyakoroltatásával. Kiemelt cél, hogy a résztvevők sajátítsák el, és nevelőmunkájukban hatékonyan használják a továbbképzésen tanult kreatív-fejlesztő gyakorlatokat tanulóik adottságainak, képességeinek, érdeklődési köreiknek (önfeltárás, önfejlesztés) kibontakoztatásában.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 1. A záró ellenőrzés két részből áll: reflexiós levél és hallgatói kérdőív.
  a) Minden résztvevő megír egy reflexiós levelet. Számot ad megszerzett elméleti ismereteiről, megfogalmazza a tanult módszerekkel kapcsolatos saját élményeit, véleményét és tapasztalatait.
  A reflexiós levél térjen ki a következőkre:
  1. Milyen új ismereteket szerzett önmagáról (attitűdök, karakter, főbb jellemvonások, érdeklődés, képességek, motivációk, “világnézet”, érettség, életút stb.)?
  2. Hogyan kívánja az így megszerzett ismereteit “kamatoztatni” a jövőben, pályája és magánélete során (önfejlesztés, pozitív “sorsfordítás, játszmák leépítése, céltudatos életút-tervezés stb.)?
 2. b) A hallgatói kérdőív tartalmazza a konkrét tematikai elemeket, mely kapcsán információt gyűjt a trénerek működéséről, a tréning felépítettségéről, struktúrájáról és színvonaláról.
 3. Formai követelmények
  A reflexiós levél terjedelme maximum 4 oldal A/4-es lapon, (elfogadható 60%-tól), melynek leadási határideje a tréning lezárását követő 10. nap.

A munkaformákon való részvétel: az összóraszám 100%-a.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevők:
Képesek felismerni az alapvető, saját személyiségjegyeiket és feltárni szakmai motivációikat.
Ismerjék egyes lélektani készségük aktuális szintjét és minőségét.
Jártasak a kreatív önfejlesztő módszerek használatában.
Ismerjék a helyes önértékelés módozatait s annak szükségességét.
Képesek írásban és szóban megfogalmazni véleményüket anélkül, hogy konfrontációs helyzetet teremtenének.
Képesek az öndefiniálásra, a személyiségfejlesztési célok előkészítésére és a tudatosság növelésével saját-élményű nevelőmunkát végezni.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szakos tanár, tanító, óvodapedagógus; Óvodapedagógus, tanító, általános- és középiskolai tanár.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

A 2019. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Kistelek 2019.04.25.-04.27.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az önismeret egy olyan önmagunkra irányuló lelki folyamat, amely során megismerjük személyiségünk tulajdonságait, képességeit, szándékait, érzelmeinket, gondolatainkat és mindezek együttes működését.

Azoknak íródott ez a tréning, akik érteni akarják, hogy mi zajlik bennük, tudni akarják hogyan ismerhetőek fel a problémák valódi okai, s hogyan lehet leküzdeni azokat. Olyan pedagógusoknak, akiknek a munkáját a szakmai ismereteken túl a tanítványaik irányítása, a velük való kapcsolattartás vagy éppen a közösségben való hatékony kommunikáció fémjelez.

A tanfolyam végére a pedagógusok

– megismerik az alapvető, saját személyiségjegyeiket, és elsajátítják az alapvető személyiség-lélektani alapismereteket
– tapasztalatot szereznek a sajátélmény-jellegű önismereti munka terén
– kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb személyekké válhatnak
– képessé válnak a tudatosabb életvezetésre és döntésre
– felelősséget vállalnak önmagukért, s egy-egy problémás helyzet megoldásánál a saját érzéseiket fogják először keresni
– képesek lesznek figyelni magukra, tisztán és érthetően megfogalmazni véleményüket, szándékukat és érzéseiket

A tanfolyam során
– tapasztalatot szereznek az önismeret terén, képesek lesznek az önmeghatározásra és önfejlesztésre
– bepillantást nyernek a személyiség-lélektan alapjaiba, bővítik ismereteiket az ÉN-ről (a személyiségelméletek tükrében áttekintést kapnak fejlődéséről, felépítéséről és szerepéről)
– megtanulják feloldani szorongásaikat és félelmeiket, fordítani sorskönyvükön
– képessé válnak személyiségükkel – mint tudatosan használt „eszközzel” – indirekt, közvetlen, ún. saját élmény – jellegű nevelőmunkát végezni úgy, hogy a tudatosság növelésével érett, pozitív énképet és gondolatokat, érzelmeket sugároznak önmaguk és környezetük felé.

A gyakorlat és elmélet aránya: 75 – 25%.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A záró ellenőrzés két részből áll: reflexiós levél és hallgatói kérdőív.
a) Minden résztvevő megír egy reflexiós levelet. Számot ad megszerzett elméleti ismereteiről, megfogalmazza a tanult módszerekkel kapcsolatos saját élményeit, véleményét és tapasztalatait.A reflexiós levél térjen ki a következőkre:1. Milyen új ismereteket szerzett önmagáról (attitűdök, karakter, főbb jellemvonások, érdeklődés, képességek, motivációk, “világnézet”, érettség, életút stb.)?
2. Hogyan kívánja az így megszerzett ismereteit “kamatoztatni” a jövőben, pályája és magánélete során (önfejlesztés, pozitív sorsfordítás, játszmák leépítése, céltudatos életút-tervezés stb.)?
b) A hallgatói kérdőív tartalmazza a konkrét tematikai elemeket, mely kapcsán információt gyűjt a trénerek működéséről, a tréning felépítettségéről, struktúrájáról és színvonaláról.