ADÓTANÁCSADÓ OKJ – TANFOLYAM

(OKJ 55 344 01) – 29/2016 (VIII.26.) SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A034; 29/2016 (VIII.26.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Az OKJ-képzés célja:
Az Adótanácsadó OKJ-tanfolyam során a résztvevők alkalmasságot szerezhetnek a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkavégzésre.

A OKJ-s felnőttképzésen elsajátított szakmai ismeretek segítségével a vizsgát teljesítő hallgatók képesek értelmezni a kapott megbízást, azonosítani a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójuknak tájékoztatást adni. Önállóan részt vesznek a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzik, hasznosítják az abból nyert információkat. Az OKJ-s Adótanácsadó végzettségű szakember sikeresen közreműködik megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében, illetve az adóhatóságok előtti eljárásokban alkalmas képviselet ellátására.

Képzés célcsoportja:

Olyan felnőttek, akik megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek, és az adótanácsadás, adóbevallás-készítés, adókötelezettségek teljesítése illetve adóhatóságokkal való kapcsolattartás.

Az OKJ-képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: érettségi vizsga

Szakmai végzettség:
– 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő
– 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
– 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:
– mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy
– felsőoktatási intézményben szerzett oklevél

* a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
* az előző bekezdésben fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat. Az igazolt gyakorlat a szakmai előképzettség után érvényesíthető
Szakmai gyakorlat: 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év)

Az OKJ-képzés során megszerezhető kompetenciák:
• az adótanácsadói feladatok ellátása, a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályok alkalmazása
• az ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítések értelmezése, bonyolultabb esetekben a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdések megfogalmazása, ezekkel a tanácsadókkal együttműködés
• közigazgatási eljárási szabályok alkalmazása
• önálló értelmezése és követése az új adójogi eljárási normáknak, a hatósági iránymutatások és a hatósági gyakorlat változásainak nyomon követése
• a megbízó tájékoztatása a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről
• a gyakorlatban visszatérően előforduló típusesetek, szakmai iránymutatásokban tárgyalt esetek külső segítség nélküli ellátása, az adókötelezettségek kapcsán tanácsadás a követendő magatartást illetően, segítségnyújtás a döntéshozatalban
• az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése és felügyelete, a megbízó képviselete a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, az ellenőrzés módszereinek és menetének ismerete, tájékoztatás adása a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről; a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójog, a nemzetközi adózás alapvető szabályai, és mindezek jogi környezetének alkalmazása a munkája során
• tájékoztatás a külföldi magánszemélyeket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről
• kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályok értelmezése és alkalmazása
• az adótanácsadói tevékenység megszervezése, adótanácsadó szervezeten belül részvétel az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában
• a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információk felhasználása munkájában
• az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében az adózási összefüggések feltárása, kiemelése, értékelése; szóban és írásban eredményesen kommunikáció megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal
• költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként az adókötelezettségek, felhasznált támogatások jogszerűségének ellenőrzése

Modulok:
10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
10767-16 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
10768-16 Közvetlen adózási feladatok
10769-16 Közvetett adózási feladatok
10770-16 Egyéb adózási feladatok ellátása
10771-16 Számviteli feladatok ellátása
10772-16 Adó-tanácsadási tevékenység

OKJ-képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga, valamint a komplex szakmai vizsga eredményes letétele.

OKJ-képzés tanúsítása: OKJ-bizonyítvány

Képzési idő: 280 óra (Elmélet: 196 óra, Gyakorlat: 84 óra)

Képzés díja (Ft/fő): 169.900 Ft

Vizsgadíj: 69.900 Ft

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!