Alapkompetencia fejlesztés 80 órában

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D048

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja:
A képzés célja azoknak az elemi ismereteknek, képzéseknek és szociális kompetenciáknak az elsajátítása, amely elengedhetetlen a munkaerő piaci bekapcsolódáshoz.

Képzés célcsoportja:
Elsődlegesen azok, aki szükségletét érzi az alapkompetenciák elsajátításának. Egyáltalán nem rendelkeznek, vagy részben rendelkeznek az általános iskola elvégzéséhez szükséges alapkompetenciákkal és készségekkel.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: nem szükséges, illetve alapvető írás és olvasási készséggel rendelkezzen.

Képzés zárása: Sikeresen teljesített modulzáró vizsgák.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
80 óra (Elmélet: 80 óra, Gyakorlat: 0 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Alapkompetenciák (Írás, olvasás, számolás. A mindennapi élethez kapcsolódó nyelvtani, számtani műveletek önálló végzése.)
Személyes kompetenciák
Társas kompetenciák
Módszerkompetenciák

Modulok:
Alapozó képzés (olvasás, írás, számolás megújító képzés)
Tanulási készségek fejlesztése
Életviteli kompetenciák fejlesztése

JELENTKEZÉS