Attitűdformáló és érzékenyítő tréning

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D053

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők felismerjék a támogató attitűd képességét, ismerjék a segítő motívum alapvető ismérveit, valamint képesek legyenek a másik fél szükségleteinek, érzéseinek meghallgatására s megértésére.

Képzés célcsoportja:
Elsősorban a humán közszolgáltatásban dolgozók (köztisztviselők, közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügyi alapellátásban dolgozók); non-profit szervezetek munkavállalói, tagjai; egyházi személyek, egyházak tagjai; valamint bármely személy, aki szeretné érzelmi, szociális attitűdjét felismerni, fejleszteni.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
20 óra (Elmélet: 12 óra, Gyakorlat: 8 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Javulnak a kommunikációs készségek
Támogató attitűd felismerésének képessége
A segítő motívum alapvető ismérveinek ismerete
A résztvevők képessé válnak a nyitott hozzáállás alkalmazására
Meghallgatási és megértési kommunikációs kompetencia
Konfliktusok kezelésének kompetenciája
Életviteli kompetencia

Modulok:
Attitűdformálás
Érzékenyítés

JELENTKEZÉS