Belépés a digitalizált munka világába

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D062

Képzés célja:
A résztvevők előzetes tudásának és kompetenciáinak felmérése alapján, a közfoglalkoztatásban állók képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerő piac digitalizált munkaköreiben a foglalkoztatónál megvalósuló betanító képzést követően dolgozni.

Képzés célcsoportja:
Munkavállalók vagy leendő munkavállalók.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Modulok:
Az informatikai és kommunikációs eszközök használata az ügyintézés, a munka, a tanulás során
Korszerű eszközök használatának megismerése (kiemelt tekintettel az érintőképernyős és robotikai eszközök)
A tanuláshoz s a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése informatikai környezetben
Műszaki készségek fejlesztése a munkaerő piaci igényeknek megfelelően

Képzés zárása: A hiányzás nem haladhatja meg a tananyagegység összes óraszámának 20 %- át.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
120 óra (Elmélet: 0 óra, Gyakorlat: 120 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
Képesek legyenek az interneten gyűjtött információkat feldolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználni.
Képesek legyenek az elektronikus levelezés elérhetőségeinek alkalmazására. Felismerve az elektronikus levelezés vészhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás, stb) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.
A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre is használni.
Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
Képesek legyenek az interneten gyűjtött információkat feldolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználni.
Képesek legyenek érintőképernyő hatékony használatára a mindennapi életben és munkahelyi környezetben.
Ismerje meg a korszerű, digitalizált gyártási folyamatokat és azok eszközeit.
Alakuljon ki objektív képe a digitalizált gyártásban ellátandó feladatokról, erősödjön a motiváció, hogy képes legyen elvégezni az operátori munkát.
Komplex feladatok modulos építőeszközökkel (pl. LEGO rendszer) finommotoros mozgás, figyelem és a szabálykövetés fejlesztésére.
Ismerjék meg a robotikai eszközök alap szintű lehetőségeit.
Képes legyen irányítás alatt a feladatok részfeladatokra történő bontására (rendszemlélet kialakítása).
Képes legyen hatékony munkavégzésre munkahelyi környezetben: egyszerű szabálykövetés, felelősségvállalás, együttműködés.
Javuljon a képessége a munkahelyi kihívások konstruktív megoldására: komplex problémamegoldó képesség, kreativitás, kognitív rugalmasság, konfliktus kezelés.
Képes legyen a digitális csatornákon keresztül folytatott együttműködésre.
Képesek legyenek a szabályjelölések, piktogramok felismerésére, értelmezésére a mindennapi életben és munkahelyi környezetben.
Képesek legyenek egyszerű utasítások értelmezésére, alapvető szerszámok és mérőeszközök használatára (méretek olvasására alapszintű rajzról, az útmutató alapján termék előállítása).
Készségfejlesztés számítógépen, speciális készségfejlesztő eszközön vagy oktatási célú gyakorló állomások: reakcióidő, figyelem, monotónia tűrés és utasításkövetés fejlesztésében segítő gamifikált gyakorlatok segítségével.