Bevezetés a tudásmunka vezetésébe

Felnőttképzési engedélyszáma: E-000515/2014/D082

Képzés célja: 
A szervezeti felső és középvezetők szellemi munkásokat irányítanak. A szellemi munka tudásmunkává vált és egyre innovatívabbá válik, és ezt máshogyan kell vezetni, mint a fizikai termelőmunkát. A bonyolódó munka miatt a problémák megoldásához szükséges tudás nem fér el egy ember fejében – a vezetőben sem, ezért az alapvető tudásmunka a tudások kombinálása. A képzés az innovatív tudásmunka szervezéséhez, vezetéséhez szükséges alapvető szemléletet és kompetenciákat fejleszti.

Képzés célcsoportja:
szervezeti vezetők, csoportok vezetői

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: érettségi
Egyéb feltételek: legyen vezető vagy vezető jelölt

Képzés zárása:
Képzés nem zárul vizsgával, azonban elvégzésének feltétele, a tréningen való aktív részvétel.

Képzés tanúsítása:
Tanúsítvány

Képzési idő:
24 óra (Elmélet: 6 óra, Gyakorlat: 18 óra)

A képzési program kérés esetén megtekinthető.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Képes a szervezeti stratégia részévé tenni a szervezeti tudás építését, mint tőke tényezőt.
Tervezni és vezetni tudja a beosztottak innovatív közös „tudáskombináló” alkotó munkáját.
Képes facilitálni a beosztottak tudásmegosztó együttműködését.

Tananyagegységek:
Tudásgazdasági tendenciák. Mi a tudásmunka? A tudásmunka terjedése. Kihívások a vezetői kultúra számára
Kommunikáció. A tudások kombinációja, mint az alapvető munkaforma.
Az alkotó csoportmunkát befolyásoló tényezők. Problémamegoldás, csoportdinamika, hatalom, csoportjelenségek, kommunikációs problémák
Alkotó szellemi csoportmunka szervező eljárások
A szellemi munka facilitálása