Csapatépítő tréning

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D054

Képzés célja:
A képzés célja, az interperszonális kapcsolatépítés, önszabályozás elsajátítása, az én-tudatosság, énkép megismerése, a befolyásolási képesség, együttműködés, célorientáció, szerepkiválasztás, tudatosítás, konfliktuskezelés megismerése és a mások iránti érzékenység kialakítása.

Képzés célcsoportja:
Elsősorban a humán közszolgáltatásban dolgozók (köztisztviselők, közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügyi alapellátásban dolgozók; valamint bármely személy, aki megismerkedne a kapcsolat- és csapatépítéssel.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
20 óra (Elmélet: 5 óra, Gyakorlat: 15 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Személyes kompetenciák:

  • Önszabályozás
  • Én-tudatosság, énkép
  • Befolyásolási készség
  • Célorientáció
  • Szerepkiválasztás
    Társas kompetenciák:
  • Interperszonális kapcsolatépítés
  • Együttműködés
  • Mások iránti érzékenység

Modulok:
Csapat kialakulásának és fejlesztésének alapkövei
Hatékony csapatmunka