Együttműködést fejlesztő tréning

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D055

Képzés célja:
A képzés célja a résztvevők teljesítményfokozás képességének növelése a közös célok elérése érdekében.

Képzés célcsoportja:
Elsősorban a rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező személyek (alacsony iskolai végzettségűek, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, nők, fiatalok, idős aktív korúak: 55-64 évesek); fiatalkorú lakosság, potenciális alkalmazottak; non-profit szervezetek munkavállalói, tagjai; egyházi személyek, egyházak tagjai; valamint bármely személy, aki szeretné fejleszteni az önismeretét és a hatékonyan kíván együttműködni másokkal.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
10 óra (Elmélet: 2 óra, Gyakorlat: 8 óra)

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Célmeghatározás és teljesítmény fokozás képessége a közös célok elérése érdekében.
A folyamatok elemzése, és a szükséges korrekciók, változások megtervezése és megvalósítása.
Kezdeményezés és kockázat vállalás a feladatok közös megoldása érdekében.
Saját szerep felismerése, személyes erősségek. fejlesztendő területek és hiányosságok meghatározása.
Személyes kompetenciák fejlesztése.
Társas kompetenciák.
Módszerkompetenciák.

Modulok:
Együttműködés fejlesztése