Életvezetési életmód tanfolyam felnőttképzési kiegészítő tevékenységgel

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D061

Képzés célja:
A képzés célja, hogy a képzést sikeresen teljesítő személy rendelkezzen a hatékony életvezetés, életmód kialakításához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja:
Tankötelezettségét teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért) felnőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak, és a képzésbe történő bevonásukkal a közfoglalkoztató egyetértett, vagy munkaviszonyban állnak.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
40 óra (Elmélet: 15 óra, Gyakorlat: 25 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Hatékony életvezetési, életmód készségek kialakítása
Az egészséges életmód alapismerete
Pénzbeosztás, házimunka, hivatali ügyek intézése, praktikus háztartási ismeretek, balesetmegelőzés, egészségügyi problémák rendezése, munkahely keresés, tömegközlekedés, médiák használata, pár- és családi kapcsolatok
Időbeosztás, időtervezés
Szabályok be- és megtartása

Modulok:
Életvezetés, életmód alapjai
Hatékony életvezetési készségek egyénileg és csoportban – kapcsolatok javítása, szabályok be – és megtartása
Praktikus életvezetési ismeretek
Időbeosztás, időtervezés