Elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja: a lehetőségek és igények összehangolása. Az elhelyezkedéssel kapcsolatos nehézségek és buktatók ismertetésével az előadó javaslatot tesz a képzésben résztvevő számára a pályázati tevékenységek, az önéletrajzírás és az interjúra felkészülés témaköröket érintve. A foglalkozás célja, a képzésben résztvevők részére alternatívákat kínálni a sikeres elhelyezkedéshez, naprakész munkaerő-piaci helyzetre építve, az egyéni adottságokat figyelembe véve.

Óraszáma: 20 óra (a megrendelő igényének megfelelően a modulok feldolgozása ettől eltérő időtartamban is történhet).

A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme:

Első alkalom  ( 5 óra )

Üdvözlés, időkeret kialakítása,
Csoportvezető bemutatkozása csoporttagok bemutatkozása
Párinterjú
Kommunikációról általában
Meghatározás; elméletek,
Eszközei korlátai.
A foglalkozás céljának tisztázása
Elvárások aggályok gyűjtése
Összegzés, egyéni és kiscsoportos munka

Második alkalom ( 5 óra)

Önismereti elem
Érdeklődés
Kommunikáció működése:
Egy és két irányú kommunikáció
Hogyan beszéljünk érthetően?
Odafigyelés a beszélgetésben
Aktív hallgatás
Visszajelzések
Befejezetlen mondat
Üzenet tartalma

Harmadik alkalom ( 5 óra )

Önismereti elem
Érték, képesség
Kommunikáció működése:
Hogyan szabaduljunk meg beszédgátlásainktól?
Kooperáció, mint kulcsképesség
Együttműködés saját élmény alapján
Előítéletek
Megbeszélés és szerepjáték, akadályfutás

Negyedik alkalom ( 5 óra)

Álláskeresés
Szakmai irányok, személyes kérdések
Az ideális munkahely realitások.
Álláskeresés technikák:
Erősségeim/Korlátaim
Hol keressek munkahelyet?
Álláshirdetések
Önéletrajz, kísérő levél
Állásinterjú interjú játék
Értékelés és zárás

A szolgáltatás igénybevételének, résztvevőinek, az oktatók illetve időpontok kimutatására a tanfolyami napló szolgál, mely ezeket a szükséges információkat tartalmazza.

Ezeken a foglalkozásokon – a szakmai vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján – bárki külön díj nélkül részt vehet, aki intézményünkkel valamilyen képzésre képzési szerződést kötött. Ez esetben az oktatáson történt részvételről igazolást állítunk ki.

Amennyiben egy érdeklődő csak önmagában ezt a szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, ezt külön szerződés alapján teheti meg, az abban rögzített díj ellenében. Az oktatáson történt részvételről ez esetben is igazolást állítunk ki.

A szakmai vezető év végén összesítést készít a szolgáltatást igénybe vevő hallgatók létszámáról és eredményéről.

Tematikája:
A hallgatók lehetőséget kapnak a csoportos tanácsadáson felül, egyéni konzultációra is, melynek keretében személyre szabott elhelyezkedési, álláskeresési tanácsokkal látjuk el. Szituációs és kommunikációs gyakorlatok keretében felkészítjük hallgatóinkat az állásinterjúkra, megismerhetik az interjú során leggyakrabban elhangzó kérdéseket, az önéletrajz írás szabályait. Ezen felkészítő foglalkozások segítségével végzett hallgatóinknak nő az elhelyezkedési esélyük a munkaerőpiacon, lehetőségeik tágabb teret nyernek.

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység sikeres elvégzését követően:

  • a hallgató megismeri saját személyét, tulajdonságait,
  • képes lesz tájékozódni saját képességeiről, megfelelő önismerettel fog rendelkezni,
  • megismeri a végzettségének megfelelő munkaköröket, lehetőségeket, a vele szemben elvárt kötelezettségeket,
  • megismeri az álláskeresési lehetőségeket írott és elektronikus,
  • megismeri és tudj önállóan szakmai önéletrajzot készíteni, kísérőlevelet megfogalmazni és álláshirdetést feladni,
  • tud telefonon és személyesen kommunikálni,
  • szituációs gyakorlatokon keresztül szerez tapasztalatokat