Hatékony időgazdálkodási tréning

Felnőttképzési engedélyszám: E-000515/2014/D056

Képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők hatékonyabban szervezzék az idejüket, elsajátítsák a tervezési képességet, strukturális gondolkodást.

Képzés célcsoportja:
Elsősorban a rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező személyek (alacsony iskolai végzettségűek, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, nők, fiatalok, idős aktív korúak: 55-64 évesek); fiatalkorú lakosság, potenciális alkalmazottak; non-profit szervezetek munkavállalói, tagjai; egyházi személyek, egyházak tagjai; valamint bármely személy, aki szeretne megismerkedni az időgazdálkodással.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: –

Képzés zárása: Aktív részvétel az órákon. A képzés végén a résztvevők „Megfelelt”/”Nem megfelelt” minősítést szerez.

Képzés tanúsítása: Tanúsítvány

Képzési idő:
10 óra (Elmélet: 4 óra, Gyakorlat: 6 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák: /a képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:/
Személyes hatékonyság és a strukturális gondolkodás képessége.
A problémákhoz való pozitív, optimista hozzáállás fejlesztése.
Az időhöz fűződő viszonyunk tudatosabb megélésének képessége.
A rövid és hosszú távú tervezés összehangolásának képessége.
Időterv napló készítésének ismerete.
Személyes kompetenciák.
Társas kompetenciák.
Módszerkompetenciák.

Modulok:
Időgazdálkodás