ARANYKALÁSZOS GAZDA (OKJ 31 621 02) – 56/2016 (VIII.19.) SZVK

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A032; 56/2016 (VIII.19.) SZVK szerinti program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
Olyan általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakemberek képzése, akik a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságosan, környezetkímélő technológiákkal képesek elvégezni.

A képzés célcsoportja:
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, akik motiváltak és képesnek érzik magukat az Aranykalászos gazda feladatok ellátására.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
• Vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a a részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmasság: Szükséges

A képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély

A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány

Tervezett képzési idő:
480 óra (Elmélet: 192 óra, Gyakorlat: 288 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

Egyéb feltételek:
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• talaj-előkészítést, vetést végezni
• a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
• növényápolást végezni
• élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni
• takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni
• gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
• tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
• állatot takarmányozni
• állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
• állatot szaporítani
• gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javításokat végezni
• környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
• kereskedelmi tevékenységet végezni
• vállalkozásik, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
• önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni
Tananyagegységek:
10997-12 Állattartás
10998-12 Növénytermesztés
10999-12 Kertészeti alapok
11000-12 Mezőgazdasági géptan
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel