Eladó OKJ tanfolyam

ELADÓ (OKJ 34 341 01) – 9/2018 (VIII.21.) SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A044; 9/2018 (VIII.21.) SZVK szerinti képzési program

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Képzés célja:
A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevő legyen képes a kereskedelmi egységekben kiszolgálni és tájékoztatni a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat ellátni. Közreműködni az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

Képzés célcsoportja:
Szakképzetlen álláskeresők; új szakmai területet keresők; új munkaterületet keresők; munkanélküliséggel veszélyeztetett munkavállalók; tartósan álláskeresők; hátrányos helyzetű álláskeresők; közfoglalkoztatottak; akik eleget tesznek a képzésbe való bekapcsolódás feltételeinek.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség:
Alapfokú iskolai végzettség (A képzés megkezdhető a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.)

Egészségügyi alkalmasság:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Egyéb feltételek:
betöltött tankötelezettségi életkor

Képzés zárása:
Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Képzés tanúsítása: OKJ bizonyítvány

Képzési idő:
850 óra (Elmélet: 255 óra, Gyakorlat: 595 óra) – Felnőttképzési kiegészítő tevékenységgel bővített képzési program (Képzés hatékonyságának növelése 16 óra, Munkavállalás elősegítése 24 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák: (A részszakképesítéssel rendelkező képes)
Segíteni az árubeszerzést
Átvenni az árut
Készletezési, raktározási feladatokat végezni
Korszerű eladói technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven kiszolgálni a vásárlót
Alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
Szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket
A kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni
Értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni
Pénztárgépet kezelni
Az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni
Értékesítési tevékenységet végezni
Kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendeletben megfogalmazott modulok szakmai-, személyes- társas és módszerkompetenciái.

Modulok:
11691-16 Eladástan
11992-16 Kereskedelmi ismeretek
10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
Munkavállalás elősegítése
Képzés hatékonyságának növelése