KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ

KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ (OKJ 31 622 01) 56/2016. (VIII.19.) FM SZVK; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A012; 56/2016. (VIII.19.) FM SZVK alapján

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.
Olyan szakemberek képzése, akik az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezését, a meglévők fenntartását és felújítását végzik a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.

A képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportját az alacsony képzettségű, munkaerőpiacon keresett kompetenciával, vagy szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalási korú felnőttek alkotják.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Bemeneti kompetenciák, kompetenciaelemek: mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák

A képzés zárása:
A hiányzási küszöböt nem meghaladó hiányzás. (20 %)
Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Kertépítő és -fenntartó részszakképesítést csak az szerezhet, aki sikeres komplex szakmai vizsgát tett.
A képzés tanúsítása:
OKJ bizonyítvány

Képzési idő:
320 óra (Elméleti órák száma: 128; Gyakorlati órák száma: 192)
Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
• Vállalkozást alapítani/működtetni/megszüntetni
• Középszintű vezetői feladatokat ellátni
• Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni
• Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát
• Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
• Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
• Növényápolást végezni, végeztetni
• Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
• Munkavédelmi előírásokat betartani
• Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
• Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
• Irányítási, szervezési feladatokat ellátni
• Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni
• Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni
• Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkákat végezni
• Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani
• Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani
• Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni
• Parkfenntartási, gondozási munkát végezni

Modulok:

10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
10961-12 Kertészeti alapismeretek
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
11070-12 Dísznövényismeret
11072-12 Parképítés
11069-12 Kertfenntartás